Potpore za samozapošljavanje u kolovozu zatražilo 29 osoba

Autor: DK

Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje - CopyPOŽEGA – Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega, krajem mjeseca kolovoza registrirano je 4.719 nezaposlenih osoba. Ako se promatra nezaposlenost u odnosu na prethodni mjesec, srpanj, nezaposlenih je manje za 2,9% ili 141 osobu, a gledajući kolovoz 2015./2014.), nezaposlenih je manje za 13,6% ili 742 osobe. Ohrabrujući su to rezultati za koje se očekuje da se kao takav trend, povećanja zaposlenih, a smanjenje nezaposlenih, nastavi i u narednom periodu.

Broj nezaposlenih, gledajući na njihovu dobnu starost, one osobe između od 15 do 29 godina čine 37,0% nezaposlenih, osobe srednje dobi od 30 do 49 godina čine 38,6% a osobe starije životne dobi, iznad 50 godina 24,4%.

-Gledajući na takve pokazatelje i tu se može reći da su pozitivni pokazatelji. – U odnosu na srpanj povećan je udio mladih osoba za 0,8 postotnih bodova i osoba starije dobi za 0,3 postotnih bodova, a smanjen je udio osoba srednje dobi za 1,1 postotni bod. Na međugodišnjoj razini (kolovoz 2015./kolovoz 2014.)  nezaposlenih je manje u svim dobnim skupinama, osim u dobnim skupinama od 15-19 i preko 60 godina gdje se broj nezaposlenih povećao – navodi se u pokazateljima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega

Što se tiče nezaposlenosti po gradovima i općinama u Požeško-slavonskoj županiji u kolovozu je u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih smanjen u devet jedinica lokalne uprave, a povećan u jednoj. Najveće smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u općini Kaptol (6,2%), dok je u Pakracu broj nezaposlenih povećan za 0,3%. Na međugodišnjoj razini (kolovoz 2015./kolovoz 2014.), evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim gradovima i općinama, od 7,6% u općini Čaglin do 26,2% u općini Velika.

Ukupno je tijekom kolovoza iz evidencije nezaposlenih izašlo 528 osoba. Od tog broja, 255 osoba zaposleno je temeljem radnog odnosa, 57 osoba izašlo je iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (53), registriranje trgovačkog društva ili obrta (4), a 216 osoba brisano je iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).

Od 255 osoba koje su zaposlene, sa područja Požeško-slavonske županije, 180 osoba zaposleno je na području Područnog ureda Požega, 61 na području Republike Hrvatske, a 14 osoba zaposleno je u inozemstvu.

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnog odnosa realizirano je u djelatnostima, njih 48 ili 18,8% u Javnoj upravi i obrani uz obvezno socijalno osiguranje, 39 osoba ili 15,3%, u prerađivačkoj industriji su zaposlene 34 osobe ili 13,3% dok je u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi zaposleno 25 osoba ili 9,8% a u pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane 23 osobe ili 9,0%.

Tijekom kolovoza u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 387 osoba ili 43,3% manje nego u srpnju te 2,4% više nego u kolovozu 2014. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa (214 osoba), što je 24,6% manje nego u srpnju i 0,5% manje nego u kolovozu 2014., iz neaktivnosti je u evidenciju ušlo 100 osoba, iz redovnog školovanja 54 osobe te iz nekog drugog oblika rada 19 osoba.

U kolovozu su 694 nezaposlene osobe ili 14,7% ukupnog broja nezaposlenih, koristile novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade manji je u odnosu na srpanj za 5,2%, a u odnosu na kolovoz 2014. broj korisnika je manji za 177 osoba ili 20,3%. Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 1.697,22 kuna.

Krajem kolovoza mjere aktivne politike zapošljavanja koristilo je ukupno 736 osoba i to u programima, za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa 435 osoba, u javnim radovima 135 osoba te u potporama za zapošljavanje i usavršavanje 117 osoba.

U evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega evidentirano je 45 osoba koje su dugotrajno nezaposlene, njih 34 koje su bez radnog iskustva, 17 ih se na Zavod prijavilo nakon nakon stručnog osposobljavanja sok je 17 osoba u evidencijama u starosnoj dobi iznad 50 godina starosti. U evidenciji se nalaze i 3 osobe iz posebne skupine i jedna osoba s invaliditetom.

Mjere aktivne politike zapošljavanja korišteno je za 20 osoba i to za obrazovanje nezaposlenih.

Za očekivati je da se nastavi trend smanjenja nezaposlenih osoba te da one koje su nezaposlene “pronađu svoje mjesto pod suncem” kako bi sebi osigurale vlastitu egzistenciju kao i svojim obiteljima

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: