Poljoprivredna škola Požega mora biti prepoznatljiva obrazovna ustanova u Hrvatskoj

Autor: D.K.

Poljoprivredna školaPOŽEGA – Požeško-slavonska županija kao osnivač srednjih škola ima u planu brojne razvojne programe, a posebice do izražaja dolaze projekti koji su vezani za Poljoprivredno-prehrambenu školu. Nove ideje za poboljšanje srednjoškolskog obrazovanja poodmakle su u razradi za što je požeško-slavonski župan Alojz Tomašević već dao nalog i smjernice u kojem pravcu i što raditi, o čemu je razgovarao i na razini resornog ministarstva gdje su ti projekti prepoznati i načelno podržani.

Alojz Tomašević, požeško-slavonski župan

-Dolaskom na mjesto župana među prioritetima mi je važnost i način provedbe obrazovanja, a na sličnim provedbama raznih projekata bio sam dok sam radio u Ministarstvu obrane, gdje se uz obuku provodilo i školstvo. Bio sam i zapovjednik učilišta Hrvatske kopnene vojske gdje sam shvatio važnost i ulogu obrazovanja što mi je danas od velike koristi. Iz tog razloga danas mogu odgovorno reći da bez dobrog srednjoškolskog i višeg obrazovanja nije moguće pokrenuti naše gospodarstvo koje je ključ razvoja kako naše Slavonije raki i Republike Hrvatske. Mi živimo ovdje gdje je moguće baviti se poljoprivredom od čega bi trebali svi moći živjeti. Kako pokrenuti našu poljoprivredu, naše gospodarstvo u Slavoniji? Odgovor je jednostavan to možemo samo kroz znanost i obrazovanje naše djece počevši od obrazovanja, u tom pravcu, u srednjim školama pa sve do višeg i visokog obrazovanja na učilištima i fakultetima – istakao je u uvodnom razgovoru župan Alojz Tomašević navodeći kako dobar primjer imamo u nekim europskim zemljama, nama veoma bliskoj i ne tako dalekoj Austriji koja je za nas prihvatljiva kroz sve segmente.

-Model razvoja poljoprivredne imali smo priliku vidjeti u Štajerskoj gdje smo se mogli uvjeriti da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva temelj poljoprivrede što je u svakom slučaju prihvatljivo za Hrvatsku. Na tom tragu radimo već dvije godine, želimo uspostaviti nekoliko drugačijih pristupa, promijeniti kurikulum i aktivnosti, a sve sa ciljem da djecu koja završavaju srednju školu pripremimo da budu dobri gospodarstvenici – dodaje župan Tomašević.

Požeško-slavonska županija priprema jedan dokument koji će uskoro biti prezentiran u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a u tom dokumentu su promišljanja kako je zamišljen razvoj poljoprivrede u Požeško-slavonskoj županiji.

-Naša Poljoprivredna škola uskoro slavi 130 godina postojanja. Kada pogledamo dokumentirane razloge osnivanja poljoprivredne škole navodi u tim dokumentima danas su primjenjivi koje trebamo staviti u punu funkciju. Razvojna agencija Panora izrađuje projekt kako u budućnosti treba izgledati Poljoprivredna škola i to sve u uskoj suradnji s profesorima i ravnateljicom – ističe Tomašević naglašavajući kako danas imamo zgradu, poljoprivredno zemljište od 120 ha, djecu obučavamo za poljoprivrednike a na školi nema farme krava.

-Da bi pokazali i dokazali da se može živjeti od 25 muznih krava moramo uspostaviti takvu farmu krava, simentalske pasmine, i riješiti preradu mlijeku. Učenik jedino na taj način može dobiti odgovore kako upravljati, danas sutra svojim gospodarstvom. Učenik će dnevno živjeti i praktično raditi na farmi. Stvarnost je da danas učenici završavaju poljoprivrednu školu a da nisu vidjeli ni tele ni mlijeko. Uz farmu biti će i moderno izmuzilište i poluotvorene štale sagrađene od prirodnih materijala – dodaje župan Tomašević naglašavajući kako se radi i na projektu razvoja svinjogojstva, na najboljem modelu razvoja crne slavonske svinje fajferice.

-Škola može i treba biti mjesto gdje će se učiti što je to crna slavonska svinja koja sve više postaje prihvatljivija, za uzgoj ali i za prehranu stanovništva. Sve se više pokazuje da je meso crne slavonske svinje puno prihvatljivije od drugog mesa takve vrste. Predviđamo i izgradnju 600-tonske hladnjače u kojima se moraju obučiti upravljati hladnjačom, jer toga kadra trenutno nedostaje, nema radnika za rad u hladnjačama, te pakiranje i dalju preradu tog voća  iz hladnjače. Uspostavit ćemo uz postojeći kemijski kabinet i pedološki laboratorij u kojem bi naši poljoprivrednici mogli izvršiti analize tla i dobiti stručne savjete kako ga poboljšati – ističe Tomašević.

Osnovni i krajnji cilj je da se nakon završetka školovanja učenik može na svom gospodarstvu upustiti u voćarstvo, stočarstvo i preradu svojih proizvoda za što neće imati nikakvu bojazan jer je stekao ono osnovno znanje, kako teoretsko tako i praktično što je podloga za ključ uspjeha za vođenje gospodarstva od kojeg će moći živjeti.

-Želim da naša Poljoprivredna škola postane brand, da se kaže, da, ja sam završio tu poznatu poljoprivrednu školu i da bude ponosan što je završio tu školu u Požegi. Želim da bude poznata i prepoznatljiva u Slavoniji ali i Hrvatskoj za što ćemo stvoriti sve preduvjete da tako bude – zaključio je župan Alojz Tomašević.

Više iz kategorije