Općini Jakšić odobreno 2,15 milijuna bespovratnih kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta

Autor: DK

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je sufinanciranje izgradnje projekta “Reciklažno dvorište u općini Jakšić” u kojoj se odluci navodi dodjela 2,15 milijuna kuna bespovratnih sredstva. Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 2,5 milijuna kuna. Razlika financiranja bit će izdvojena iz proračuna općine Jakšić.

Prema riječima načelnika općine Ivice Kovačevića kreće se u pripremu dokumentacije za provođenje javne nabave. Budući da je to složen postupak teško je za predvidjeti u kojem će se roku sve to provesti. Za očekivati je da će svi potrebiti radovi biti odrađeni i da će se reciklažno dvorište staviti u funkciju do kraja godine.

-Reciklažno dvorište će se izgraditi na prostoru Gospodarske zone. Ubrzano se pripremamo za provođenje postupka javne nabave za izbor izvođača radova. Nakon provedenog postupka do početka srpnja 2019. godine očekujemo odabir izvođača radova. Početak radova planiramo do kraja mjeseca srpnja, a do kraja godine navedeni objekt bi trebao biti izgrađen. Realno je za očekivati početak rada reciklažnog dvorišta u 2020 godini.

-Izgradnja reciklažnog dvorišta bit će na novoformiranoj čestici površine 2.505,00 m2. Predviđa se priključak reciklažnog dvorišta na javnu prometnicu unutar gospodarske zone ”Jakšić”. Predviđeno je ograđivanje čestice ogradom visine 2,0 m. Površina ograđenog dijela čestice iznosi cca 2.439,00 m2. Na ulaznom dijelu predviđa se postavljanje kliznih kolnih ulaznih vrata za vozila s posebnim ulazom za pješake. Uz ogradu se predviđa zeleni zaštitni pojas koji će biti uređen te parkiralište za osobna vozila. Zeleni pojas ograđenog dijela čestice zauzima površinu od cca 687,00 m2 što iznosi cca 28 % zahvata unutar ograde. Ukupna površina objekata te pješačkih, asfaltiranih i betonskih manipulativnih površina unutar ograde iznosi cca 1.752,00 m2 što iznosi cca 72 % zahvata unutar ograde – dodao je načelnik Kovačević zaključujući kako površina koju zauzimaju planirane građevine (objekt za zaposlene) iznosi 27,00 m2 što iznosi oko 1,00 % čestice, manipulativna površina (uključujući rubnjake) iznosi oko 1.682,00 m2 što iznosi oko 67,00 % površine čestice, zelene površine zauzimaju oko 745,00 m2 što iznosi oko 30,00 % površine čestice dok pješačke površine zauzimaju površinu od oko 44,00 m2 što iznosi oko 2,00 % površine čestice.

Načelnik Kovačević je naglasio i kako se na predmetnoj lokaciji predviđa postavljanje objekta za zaposlene kontejnerskog tipa, smješten na betonskoj ploči s priključkom na vodoopskrbu, odvodnju i elektro priključke te smještaj kontejnera za različite vrste otpada. Izgradnjom slivnika vršit će se kontrolirana odvodnja s manipulativne površine preko taložnika i separatora ulja i masti u odvodni kanal za oborinsku odvodnju zapadno od parcele, a reciklažno dvorište će biti ograđeno i stalno nadzirano.

Više iz kategorije