Općine i gradovi mogu imati djelatnosti za ostvarenje potreba građana

Autor: Jelenko Topić

Općine i gradovi su jedinice lokalne samouprave čiji je djelokrug propisan odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

Tako je propisano da općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:  uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

-Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti odredit će se poslovi čije su obavljanje općine i gradovi dužni organizirati te poslovi koje mogu obavljati – stoji u odgovoru glasnogovornika Ministarstva pravosuđa i uprave na naš upit o bavljenju gospodarskim aktivnostima. Dodaju da pri tome, obavljanje poslova podrazumijeva osiguravanje uvjeta za zadovoljavanje potreba stanovnika općina i gradova.

Pod ovom obavezom da gradovi i općine trebaju osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba svojih žitelja može se podvesti mnogo toga što se očigledno rješava posebnim zakonima. To znači da djelatnosti potrebne stanovništvu kao što su mini-klaonice, sušare i drugi slični objekti mogu djelovati, no ne i ostvarivati profit.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne propisuje se mogućnost bavljenja jedinica gospodarskom djelatnošću, niti je koncepcija lokalne samouprave takva da se jedinice lokalne samouprave bave gospodarskom djelatnošću u smislu pružanja gospodarskih usluga na tržištu i ostvarivanja profita. 

Naime, jedinice lokalne samouprave funkcioniraju po principu proračunskog računovodstva, a  Ministarstvo financija obavlja proračunski nadzor. O navedenoj inicijativi oni ponavljaju gornje tumačenje.

-Skrećemo vam pozornost na Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim je propisan djelokrug rada jedinica lokalne samouprave – tvrdi Služba za informiranje Ministarstvo financija pozivajući se na iste zakonske propise.

Više iz kategorije

kdslots777 luxury333 batman138 rajacuan max77 fit188 ajaib88 megahoki88 warung168 emas168 7winbet mantul138 koko138 brobet77 gaco88 vegashoki88 bonus138 rupiah138 gila138 abcslot monsterbola garuda999 sikat88