Općine i gradovi mogu imati djelatnosti za ostvarenje potreba građana

Autor: Jelenko Topić

Općine i gradovi su jedinice lokalne samouprave čiji je djelokrug propisan odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

Tako je propisano da općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:  uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

-Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti odredit će se poslovi čije su obavljanje općine i gradovi dužni organizirati te poslovi koje mogu obavljati – stoji u odgovoru glasnogovornika Ministarstva pravosuđa i uprave na naš upit o bavljenju gospodarskim aktivnostima. Dodaju da pri tome, obavljanje poslova podrazumijeva osiguravanje uvjeta za zadovoljavanje potreba stanovnika općina i gradova.

Pod ovom obavezom da gradovi i općine trebaju osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba svojih žitelja može se podvesti mnogo toga što se očigledno rješava posebnim zakonima. To znači da djelatnosti potrebne stanovništvu kao što su mini-klaonice, sušare i drugi slični objekti mogu djelovati, no ne i ostvarivati profit.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne propisuje se mogućnost bavljenja jedinica gospodarskom djelatnošću, niti je koncepcija lokalne samouprave takva da se jedinice lokalne samouprave bave gospodarskom djelatnošću u smislu pružanja gospodarskih usluga na tržištu i ostvarivanja profita. 

Naime, jedinice lokalne samouprave funkcioniraju po principu proračunskog računovodstva, a  Ministarstvo financija obavlja proračunski nadzor. O navedenoj inicijativi oni ponavljaju gornje tumačenje.

-Skrećemo vam pozornost na Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim je propisan djelokrug rada jedinica lokalne samouprave – tvrdi Služba za informiranje Ministarstvo financija pozivajući se na iste zakonske propise.

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.