Općinama Jakšić, Čaglin i Velika odobreno 265 tisuća kuna bespovratnih sredstava za poboljšanje komunalnih usluga

Autor: DK

S ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja zatraženo je sufinanciranje u ukupnom iznosu nešto većem od 120 milijuna kuna.

Nakon provedene administrativne provjere proveden je postupak vrednovanja i ocjenjivanja. U postupku ocjenjivanja bodovani su podnositelji prijave; s obzirom na prostorno-gospodarsku određenost, odnosno stupanj razvijenosti područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti specifična obilježja, financijsku i operativnu sposobnost, te svaki projektni prijedlog s obzirom na proračun i isplativost, opravdanost s obzirom na ciljeve i prioritete javnog poziva i podudarnost sa strateškim dokumentima, održivost, stupanj pripremljenosti i ukupan učinak realizacije.

Općinama Jakšić, Čaglin i Velika odobreno je nešto više od 265 tisuća kuna bespovratnih sredstava za poboljšanje komunalnih usluga i to:

  • Općini Jakšić 31.800 kuna za opremanje komunalnim strojevima
  • Općini Čaglin 130.830 kuna za kupnju traktora, prikolice i malčera za komunalne djelatnosti
  • Općini Velika 102.600 kuna za poboljšanje komunalnog standarda – kupnja komunalnog trakotra

U okviru navedenog programa i gradu Požegi je odobreno 130.847 tisuća kuna za izgradnju nerazvrstane ceste NC263 – Industrijska ulica – odvojak prema reciklažnom dvorištu.

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje odabranih projekata, po zaprimanju Odluke o sufinanciranju projekta, u roku od najviše 90 dana dužni su dostaviti ugovor s odabranim izvođačem / izrađivačem / dobavljačem nakon čega će s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja potpisati ugovor o sufinanciranju projekta.

Foto: Arhiva, pozega.eu

Komentiraj: