Općina Velika stipendira svoje studente, javite se na natječaj

Autor: D.K.

VELIKA – Do kraja mjeseca studenti s područja Općine Velika mogu podnijeti zahtjev za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2016./2017.

Općina ove godine dodjeljuje 40 stipendija u iznosu od 500 kuna za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata koji studiraju izvan županije prebivališta te 10 stipendija u iznosu od 200 kuna za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata koji studiraju u županiji prebivališta

Pravo prijave na natječaj imaju državljani Republike Hrvatske, odnosno studenti od prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno zadnje godine studija s prebivalištem na području Općine Velika najmanje tri godine, a kriteriji su sljedeći:

–          opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente koji se upisuju na prvu godinu odgovarajućeg školovanja, tj. prosječna ocjena svih položenih ispita za studente druge, treće, četvrte odnosno završne godine,

–          materijalni i socijalni položaj,

–          uspjeh na natjecanjima.

Za natječaj je potrebno pribaviti dokumentaciju i to: prijavnicu za natječaj za dodjelu studentskih stipendija, uvjerenje o prebivalištu za studenta, domovnicu, uvjerenje o redovitom upisu u akademsku godinu, dokaz o uspjehu studenta u prethodnom školovanju i to studenti prve godine – opći uspjeh- preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i na završnom ispitu (maturi), studenti koji već studiraju – prijepis ocjena svih položenih ispita, dokaz o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima, izjavu da ne primaju neki drugi kredit ili stipendiju (pisanom izjavom punoljetnog kandidata), izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva, potvrdu o visini dohotka i primitaka za 2015. godinu za sve članove zajedničkog domaćinstva starije od 15 godine uključujući i podnositelja zahtjeva (izdaje nadležna Porezna uprava) i druge dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se boduje socijalni status kandidata.

Prijave će razmatrati Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita i stipendija.

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Translate »