Općina Čaglin kupila novo mobilno reciklažno dvorište: „Želimo povećati stope odvojeno skupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine koje se odlažu na ilegalna odlagališta“ /FOTO/

Autor: D.K.

Novo mobilno reciklažno dvorište kupila je općina Čaglin koje je kao takvo prvo u Požeškoj kotlini. Mobilna jedinica će imati za cilj odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada, kako u samo općinskom mjestu i središtu tako i svim pripadajućim naseljima općine Čaglin.

-Kao što vidite kupili smo mobilno reciklažno dvorište pomoću kojeg će se prikupljati i skladištiti manje količine posebnih vrsta otpada, otpadni papir, plastika, metal, staklo, tekstil, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.   “Mobilno reciklažno dvorište nabavili smo kroz projekt “Uspostava reciklažnog dvorišta – mobilna jedinica u Čaglinu – KK.06.3.1.16.0072” sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.”.

Ukupno vrijednost nabave je 287.375,00 HRK, a iznos bespovratnih sredstava koji je dodijeljen za uspostavu reciklažnog dvorišta iznosi 243.784,71 HRK. Sredstva za provedbu projekta isplatio je općini Čaglin Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – ističe Dalibor Baradač, načelnik općina Čaglin koji ne krije zadovoljstvo još jednim ulaganjem u poboljšanje za bolji standard življenja u njegovom kraju pojašnjavajući kako je razdoblje provedbe projekta započelo 23.veljače 2021. godine, trajanje projekta predviđeno je do  23.veljače 2022. godine.

-Mobilno reciklažno dvorište je pokretna tehnička jedinica.  Uspostavom reciklažnog dvorišta – mobilna jedinica u općini Čaglin doprinosi se povećanju stope odvojeno skupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište. Sukladno navedenome, doprinosi se smanjenju količine CO2 i čuvanju prirodnih resursa uslijed mogućnosti recikliranja – dodaje načelnik Bardač pojašnjavajući kako će na javnoj površini općine Čaglin biti postavljena mobilna jedinica za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i dr. vrsta otpada.

-Mobilna jedinica reciklažnog dvorišta biti će zatvorena i zaštićena od vanjskih utjecaja što će korisnicima uvelike olakšati korištenje – ističe Bardač naglašavajući kako se stanovnicima općine Čaglin stvara mogućnost razvrstavanja problematičnog kućanskog otpada, električnog i elektroničkog otpada te njegovo adekvatno zbrinjavanje. Mobilnost reciklažnog dvorišta uvelike će olakšati razvrstavanje i skladištenje otpada krajnjih korisnika. Osim navedenoga, doprinosi se poboljšanju sustava odvojenog prikupljanja otpada „od vrata odo vrata“, a samim time i manjim mjesečnim troškovima za odvoz otpada – naglašava Bardač.

Stanovnici općine Čaglin biti će informirani o pravilnom načinu odvajanja otpada koji se može reciklirati, o ponovnoj uporabi korisnih sirovina iz otpada s ciljem smanjenje količine otpada koje se odlažu na odlagalište, a sve sa ciljem sprječavanja odlaganja problematičnog otpada te smanjenja količine glomaznog otpada koji se odlaže u spremnike za mješini komunalni otpad pa čak i u okoliš.

Uspostavom reciklažnog dvorišta – mobilna jedinica u općini Čaglin u konačnici se doprinosi boljitku života stanovnika općine, osviještenosti o važnosti adekvatnog zbrinjavanja otpada kao ključnog faktora kvalitete življenja u današnje vrijeme.

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek