Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Autor: DK

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege održali su danas svoju 11. sjednicu na kojoj se odlučivalo o 12 točaka dnevnog reda. Prva među njima bila je usvajanje Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

– U tom razdoblju bilo je 324 aktivnosti gradonačelnika, a službene stranice Grada Požege dnevno imaju oko tri tisuće posjeta što smatram kako je vrlo dobro. U prvih šest mjeseci obavljeno je 776 razgovora s građanima, mislim da imamo i uistinu dobru komunikaciju s našim sugrađanima – svi imaju mogućnost doći, pitati, potražiti pomoć. Pohvaljujem i odnos prema internetskim stranicama na kojima je vrlo pristupačno i vidljivo što se sve radi, mogu se postavljati pitanja gradonačelniku i gradskoj upravi na koja se vrlo ažurno odgovara. – rekao je gradonačelnik Puljašić.

Zamjenik gradonačelnika Mario Pilon predstavio je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu prema kojemu su ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni u iznosu 48.370.543,27 kuna, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani u iznosu 48.424.264,39 kuna.

– Iz navedenog proizlazi manjak od 53.721,00 što s prenesenim viškom iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 1,9 milijuna kuna čini za prvih šest mjeseci višak u gradskom proračunu u iznosu od 1,8 milijuna kuna. – pojasnio je Pilon dodajući kako je na povećanje prihoda u odnosu na prethodne godine utjecala nova porezna politika od strane Vlade RH pa je, primjerice, povećanje prihoda od poreza čak 65 posto.

Većinom glasova usvojena su i izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi i turizmu za prvo polugodište, prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz, kao i prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelovima nekretnine označene kao k.č.br. 4482/1, k. o. Požega, z.k.ul.br. 7679 i k.č.br. 4482/9, k. o. Požega, z.k.ul.br. 7825. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Rješenja o imenovanju nove ravnateljice Gradskog muzeja Požega, diplomirane arheologinje Mirele Pavličić Hein, a prihvaćena je i Odluka o sklapanju Sporazuma o partnerstvu između Općine Čapljina i Grada Požege. Na dnevnom redu našlo se i nekoliko prijedloga o razrješenju i imenovanju različitih radnih tijela i odbora.

Tekst i foto: pozega.hr

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Translate »