Obraćanje i govor župana Alojza Tomaševića u prigodi Dana Požeško-slavonske županije

Autor: D.K.

Poštovani kolega župane Sisačko – moslavačke županije, poštovani zamjeniče župana Sisačko – moslavačke županije, poštovani predsjedniče gradskog vijeća grada Požege, poštovani dugogodišnji saborski zastupniče, poštovani gradonačelnici i načelnici, poštovana predsjednice Županijske skupštine, poštovani vijećnici, poštovane dame i gospodo,

ove godine okupili smo se u nešto skromnijem izdanju kako bismo proslavili Dan naše županije i njenu 28. obljetnicu, odnosno 811. godina od prvog spomena. Požeško – slavonska županija vizurama svojih građevina, ali i osobnosti njenih žitelja, ne bi bila to što je danas, da je nisu oblikovala razdoblja kroz koja je prolazila. Nesvakidašnji događaji koji su obilježili njenu povijest, učinili su je najljepšom županijom, čiji žitelji su ljudi koje krasi istinski slavonski ponos, a koji će prebroditi i ovo turbulentno razdoblje.  

Svakako se želimo spomenuti i hrvatskih branitelja, onih koji su svoje živote utkali za domovinu u kojoj danas živimo, suverenu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Stoga im i na današnji dan iskazujemo posebnu čast i pijetet, suosjećajući sa njihovim obiteljima.

         Na ovaj dan, želim se dotaknuti i svega što smo zajedničkim snagama zadnjih godina uspjeli postići za boljitak svih nas. Požeško – slavonska županija ima ogromne mogućnosti za razvoj od poljoprivrede, prehrambene, drvne i metalne industrije do turizma, zbog čega su joj Rimljani i dali naziv Zlatna dolina.

         Svakodnevno sa svojim suradnicima činio sam sve, kako bismo doprinijeli razvoju gospodarstva, budući je ono pokretač cjelokupnog razvoja. Prošla godina bila je posebno izazovna, budući smo se po prvi puta susreli sa pandemijom te je posljedično tomu veliki dio gospodarstva prestao s radom. No, godinu dana poslije, možemo reći da se život ponovno pokreće te da smo naučili živjeti, kako je popularno nazvano „novo normalno“.

U svome djelokrugu, Županija obavlja niz poslova, a koji su vezani uz sve naše stanovnike na razne načine; kroz obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, prometnu infrastrukturu, civilne udruge,  sport, vatrogasnu zajednicu i sl. Stoga vas sve želim upoznati sa, ne samo mojim nastojanjima, nego nastojanjima svakog djelatnika Županije, da svojim radom doprinese razvoju i što boljim uvjetima za sve stanovnike naše predivne Županije. Prema tome, pokušat ću vam u kratkim crtama predstaviti naš rad u proteklom razdoblju.

Svakoga dana, moji suradnici i ja, borili smo se za razvoj naše Županije i to kroz razne projekte koje smo zajednički pripremali, a u vrijednosti su i nekoliko milijardi kuna. Ako bi krenuli od gospodarstva, jedna od najvažnijih grana je naravno poljoprivreda.

Brojni OPG-ovi koji postoje u našoj županiji, potaknuli su nas na donošenje programa potpora poljoprivredi. Prvi cjeloviti Program potpora poljoprivredi na području naše županije donesen je za razdoblje 2016-2020 godine. Svake godine je oko 200 OPG-a  s našeg područja iskoristilo neku od mjera. Ukupno isplaćena sredstva, na godišnjoj razini su bila nešto više od 2 milijuna kuna. Također je donesen novi program potpora za razdoblje 2021-2027 godine. Ovdje svakako valja spomenuti i navodnjavanje poljoprivrednih površina. U Županiji postoji dva sustava navodnjavanja, koje koriste deseci OPG-ova i pojedine tvrtke.

U rebalansu proračuna uvrštena je stavka potpore koja se daje poduzetnicima zbog novonastale situaciju i otežanog poslovanja u poduzetništvu, a koja iznosi gotovo 2 milijuna kuna. Sukladno tome donesena je Odluka i raspisan Javni poziv za provedbu mjera ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske  županije u 2020. godini, dok je potporu ostvarilo skoro 300 poduzetnika.

Požeško-slavonska županija kao osnivač osnovnih i srednjih škola radi, u okviru zakonskih mogućnosti, na promicanju i poboljšanju školstva, pa su kroz godine provedeni brojni projekti energetske obnove škola. Kroz 41 projekt energetske obnove obnovljeno ili je u obnovi ukupno 31 zgrada u vrijednosti preko 100 milijuna kuna, od toga više od 53 milijuna za 21 školsku zgradu.

Županija požeško-slavonska vodi brigu o zdravlju svojih stanovnika kroz zdravstvene institucije: bolnice, domove zdravlja, zavod za javno zdravstvo i druge. Kada govorimo o zdravstvu, svakako vrlo važni projekti energetske obnove Opće županijske bolnice u Požegi, te projekt obnove i projekt adaptacije potkrovlja Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana u koje je uloženo oko 80 milijuna kuna. S ciljem unaprjeđenja zdravstvene zaštite stanovništva, iz europskih fondova osigurano je i 40 milijuna kuna kroz projekte uređenja i opremanja ambulanti Doma zdravlja te kroz projekt Zajedno do zdravlja, kojim se poboljšao pristup i učinkovitost dnevne bolnice i dnevnih kirurgija u Općoj županijskoj bolnici Požega. Županija je, zajedno sa Domom zdravlja te Zavodom za hitnu medicinu Požeško – slavonske županije sufinancirala nabavku više od 30 novih vozila, čim je obnovljen vozni park tih zdravstvenih ustanova, čija starost je iznosila više od 10 godina, a sada je oko 2 godine. U obnovu voznog parka uloženo je više od 5 milijuna kuna.

Požeško – slavonska županija obnovila je i dijelove svojeg najistaknutijeg simbola – Županijske palače, a ukupan iznos radova je više od 2 milijuna kuna.

Na raznim objektima kojima upravljaju ustanove, a kojima je osnivač Županija do danas imamo projekata u različitim fazama provedbe u vrijednosti od preko100 milijuna kuna.

Jedan od projekata na koji smo iznimno ponosni, i koji ide sada već nekoliko godina, je svakako sporazum o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih studenata i učenika srednjih škola, popularno nazvan „studentski vlak“ koji je potpisan između Županije i Hrvatskih željeznica, temeljem kojega se studenti i učenici besplatno voze na relacijama Banova Jaruga – Daruvar – Virovitica i Požega – Zagreb – Požega, a koji je ispunio sva očekivanja i pomogao mladim ljudima u njihovom životnom putu. Kroz nekoliko godina na ovaj projekt utrošeno je gotovo milijun kuna. Kako je i najavljivano, dogovorili smo sufinanciranje prijevoza i naših studenata koji se školuju u Osijeku te je potpisan ugovor s tvrtkom Arriva o sufinanciranju u omjeru 50 -50.

Projekt koji već tri godine zajedno provede Županija i Turistička zajednica Požeško-slavonske županije je Program poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije. Potporu sukladno uvjetima Javnog poziva ostvarilo je više od 30 iznajmljivača te je isplaćena potpora u iznosu od gotovo milijun kuna. Požeško-slavonska županija danas broji 105 smještajnih objekata koji raspolažu sa 1164 kreveta u odnosu na 2014. godinu kada smo na cijelom području županije raspolagali sa 449 kreveta. Ovdje svakako valja spomenuti i lovstvo, koje smo kroz razvoj i unaprjeđenje lovstva, odnosno lovni turizam podignuli na višu razinu te kroz godine uložili preko 2,5 milijuna kuna, a osiguravanjem smještajnih kapaciteta ujedno privukli više gostiju.

Kako bismo turizmu županije dodatno doprinijeli, Požeško-slavonska županija je od Kutjeva d.d. kupila dvorac u Trenkovu te je održana i početna konferencija projekta „Trenkov dvorac – dokumentacija“, čija je vrijednost preko 4 milijuna kuna. Ovo ulaganje je ulaganje u održavanje kulturne baštine i turizam županije.

Nažalost moram spomenuti i projekt koji nije realiziran, a to je projekt odmarališta Zvečevo, gdje smo zamišljali napraviti kamp te nekoliko puta pokušavali pregovarati o istome, međutim nije urodilo plodom.

Kada nadalje govorimo o projektima Županije, kao jedan od najvažnijih projekata, kako egzistencijalnih, tako i kada govorimo o obrani od poplava, o navodnjavanju, a ujedno i kao posebice važan turistički projekt je svakako akumulaciju Kamenska. Zbog poplava, ali naravno i suša, koje su pogađale našu Županiju, u suradnji sa  Hrvatskim vodama radimo na izradi projektne dokumentacije i izgradnji višenamjenske akumulacije Kamenska, koja bi uz zaštitu od voda bila i u funkciji daljnjeg razvoja županije na području poljoprivrede, turizma i energetike, a čija investicija iznosi 400 milijuna kuna. Tako je nakon početnog bušenja u lipnju, održano još nekoliko sastanaka po navedenoj temi. Planirano razdoblje za izradu svih potrebnih dokumenata je do kraja 2021. godine, nakon čega bi se moglo očekivati otvaranje radova na izgradnji akumulacije.

Valja ovdje spomenuti i tri aglomeracije, Požega, Pleternica te Pakrac-Lipik čija je ukupna vrijednost oko 500 milijuna kuna.

Regionalni koordinator razvoja Požeško – slavonske županije sustavno radi na projektima.  Od osnutka kao Regionalna razvojna agencija Panora, a danas kao Regionalni koordinator razvoja Požeško – slavonske županije:

 • četvrta županija smo po sredstvima povučenim iz Europske unije
 • trenutno se provodi preko 30 projekata ukupne vrijednosti preko 190 milijuna kuna,
 • u pripremi, prijavljeno ili na ocjenjivanju je 30-ak projekata u vrijednosti preko 200 milijuna kuna.

U provedbi je i 8 projekata uključenih u Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema ukupne vrijednosti preko 200 milijuna kuna, a to su:

 • projekt „Svijet graševine“ (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje) – 65.770.000,00 kuna (preko 65 milijuna kuna)
 • „Požeške bolte“ (Požeška kuća i Muzej Požega) – 41.100.000,00 kuna (preko 40 milijuna kuna)
 • „Terme Lipik“ (Villa Zinke, Narodne kupke, perivoj) – 73.000.000,00 kuna (73 milijuna kuna)
 • Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu – 2.300.000,00 kuna (preko 2 milijuna kuna)
 • Regionalni centar razvoja poljoprivredne proizvodnje Požeško – slavonske županije – 2.530.000,00 kuna (preko 2,5 milijuna kuna)
 • Kuća graševine – 2.913.500,00 kuna (gotovo 3 milijuna kuna)
 • Trenkov dvorac – dokumentacija – 4.507.250,00 kuna (preko 4,5 milijuna kuna)
 • Geotermalni izvori Požeško – slavonske županije – 1.876.000,00 kuna (gotovo 2 milijuna)

Ovdje valja spomenuti i projekt Regionalni distribucijski centar za voće i povrće (hladnjača) i Nova ergela Lipik te Centar kompetentnosti u poljoprivredi i prehrani.

Dodatkom 2 Razvojnog sporazuma, osigurana su dodatna sredstva za sve navedene projekte u ukupnom iznosu 524.750.000,00 kn (524 milijuna). za projekt – Regionalni distribucijski centar za voće i povrće (hladnjača) i – Nova ergela Lipik.

Tijekom proteklog razdoblja Županijska uprava za ceste izvršavala je radove redovitog održavanja na 106 županijskih i lokalnih cesta ukupne duljine 478 kilometara. Izvršena je sanacija i presvlačenje te rekonstrukcija desetaka kilometara županijskih i lokalnih cesta, a na što je utrošeno preko 120 milijuna kuna. Unatoč svim poteškoćama, u gradovima i općinama naše županije Županijska uprava za ceste brine se kako bi sve prometnice bile u punoj funkciji na dobrobit stanovnika tih mjesta te je trenutno u izgradnji preko 15 kilometara nogostupa, presvlačenja cesta u vrijednosti oko 40 milijuna kuna.

Govoreći o financijskom stanju Županije, svakako valja napomenuti kako je ukupni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih razdoblja iznosio više od 11 milijuna kuna, dok trenutno imamo višak prihoda i primitaka u iznosu većem od 6,5 milijuna kuna. Isto tako, obveze Županije iznosile su preko 80 milijuna kuna, a sada je taj dug smanjen te je oko 50 milijuna kuna.

Dobro upravljanje Županijom, dokaz je i petica za transparentnost koju je Županija dobila prethodne tri godine, a koja podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu i omogućuje kontrolu prikupljanja i trošenja javnog novca. Da dobro upravljamo županijom dokaz je i provedena financijska revizija, prema kojoj je, unatoč problemima koje je Županija naslijedila, o poslovanju i izvještajima Požeško-slavonske županije Državni ured za reviziju izrazio bezuvjetno mišljenje i to dva puta. Naša Županija je korisnica aplikacije „Otvoreni proračun“ koja omogućuje općoj i stručnoj javnosti da se na jednostavan, transparentan i čitljiv način informira o načinu i namjeni potrošnje proračunskih sredstava. Od kraja 2020. godine započeli smo uspostavu sustava Županijske riznice u koju su u 1. fazi ušle sve osnovne i srednje škole kojima je osnivač Županija, Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem i Regionalni koordinator razvoja Požeško – slavonske županije. Do kraja godine djelatnici Županije i proračunskih korisnika su sudjelovali na nizu edukacija te je riznica u funkciji od siječnja 2021. godine.

Važno za spomenuti je i Ljekarne Požega čiji se problemi vuku već 20 godina kada je otvoren stečajni postupak. Sveukupno iz Proračuna Požeško-slavonske županije za potrebe Ljekarne Požega osigurano je i uplaćeno oko 6 milijuna kuna. Slijedom navedenog a obzirom da Ljekarna Požega po izlasku iz stečaja krajem 2008. godine nije ponovo započela s obavljanjem ljekarničke djelatnosti, provode se radnje i aktivnosti usmjerene na likvidaciju zdravstvene ustanove i konačni prelazak nekretnina u njezinu vlasništvu u vlasništvo osnivača Požeško-slavonske županije.

Naš najvažniji zadatak svakako je zadržati mlade ljude te poboljšati životni standard u našoj županiji. Samo zajedničkim djelovanjem ka napretku možemo zaustaviti iseljavanje i pružiti mladim ljudima mogućnost da svoju budućnost grade u Požeško-slavonskoj županiji. Požeško – slavonska županija kroz niz proteklih godina stipendirala je studente na području Županije kako bi olakšali studentski život, ne samo njima, nego i njihovim roditeljima.

Požeško-slavonska županija u proteklom razdoblju stipendirala je oko 200 studenata i za to izdvojila oko 3,5 milijuna kuna. do sada isplaćuje stipendije za 52 studenta koji 10 mjeseci dobivaju 600 kuna. Drugu godinu za redom Županija je raspisala natječaj i za dodjelu stipendije učenicima koji se obrazuju za poljoprivredno – prehrambena zanimanja. Gotovo 150 učenika primilo je stipendiju te je na to utrošeno gotovo milijun kuna.

Projektom „Poticanje izvrsnosti“ Glazbena škola u suradnji sa gradom Pleternicom i Kutjevom nagraditi će najuspješnije učenike iz svakoga razreda, cjelogodišnjim iznosom participacije, odnosno školarine. Tako će Grad Pleternica participirati učenicima područnog odjeljenja Pleternica, Grad Kutjevo učenicima područnog odjeljenja Kutjevo, dok će učenicima matične škole participirati Županija. Glazbenu školu kroz nekoliko posljednjih godina preuredili smo te za uređenje dvorane i nabavku novoga klavira izdvojeno je gotovo 1,5 milijuna kuna.

Vođeni namjerom privlačenja i srednjoškolaca iz drugih županija, odlučili smo izgraditi restoran u Đakom domu u Požegi. Temeljem toga, Đački dom Požega potpisao je ugovor za izgradnju restorana, dok je sredstva u iznosu od oko 6 milijuna za radove osigurala Županija. Dom je mješovit te može primiti 120 učenika, koji će po izgradnji restorana imati još kvalitetniju uslugu.

Već niz godina Županija svim polaznicima prvoga razreda osnovne škole dijeli pakete, kako bi im najveći korak u životu bio barem malo lakši. Paketi se sastoje od osnovnog školskog pribora, kao što je blok za crtanje, pastele za bojanje, kolaž papir i td.

Strateški, središnji položaj naše županije pretpostavka je velikih potencijala za razvoj, što kroz poljoprivredu, što kroz ostale grane industrije. Svakodnevnim radom i zalaganjem učinit ćemo sve što možemo kako bismo našem kraju vratili stari sjaj i omogućili što bolji gospodarski razvoj.

Ono što uvijek naglašavam, od pet slavonskih županija, jedino naša u svome imenu ima riječ „slavonska“, naša županija u centru je Slavonije, u najljepšem centru koji od davnina nosi značajno ime „Vallis Aurea“, a bogata je brdima, dolinama, obiluje prirodnim ljepotama i resursima, koje, u ovoj suncem okupanoj najljepšoj Županiji, moramo pokušati iskoristiti najbolje što znamo.

Posebnu zahvalu želim uputiti gospodarstvenicima, koji su u ovo vrijeme pandemije često bili zakinuti, nisu radili, no borili su se zajedno sa svima nama i nisu se predali. Prethodna godina za njih bila je izuzetno teška. Vaša snaga i vaše sposobnosti daju rezultate koji ostaju zapaženi. Naglašavam, kao i uvijek, kako su vam naša vrata uvijek otvorena, kako za suradnju tako i za pomoć, a koja će nam sada svima biti prijeko potrebna. Naši poljoprivrednici, obrtnici i radnici, vaš rad i trud naša su obveza kako bi vam na što bolji način uzvratili sve dobro što dajete svome kraju.

Veliko hvala i hrvatskim braniteljima, mojim suborcima, članovima njihovih obitelji koji su nas svojom ljubavlju prema Domovini najviše zadužili.

Zahvaljujem se i Vladi Republike Hrvatske, koja je u Slavoniji, ali i našoj županiji, vidjela potencijale koje imamo.

         Želim zahvaliti svima – svakom žitelju naše prelijepe županije ponaosob,  koji, svaki u svojim mogućnostima pomažu jedni drugima, boreći se svakodnevno za svekoliki boljitak.

         Zahvala od srca i svim zdravstvenim djelatnicima, djelatnicima policijske uprave, članovima stožera civilne zaštite, i svima onima koji već duže od godinu dana daju svoj doprinos što bržem prolasku ove pandemije.

         Zahvala ide i predsjednici Županijske skupštine, svim vijećnicima te svim djelatnicima Županije, koji su svih ovih godina svesrdno ustrajali na našem zajedničkom putu da učinimo našu županiju boljim mjestom za život.

         Na kraju se želim zahvaliti i našim nagrađenima, koji su svojim trudom i zalaganjem pokazali kako se voli svoja županija! Čestitam svima još jednom!

Svima vama želim čestitati Dan Požeško – slavonske županije, želim vam puno zdravlja, sreće, osobnog zadovoljstva i poslovnog uspjeha!

Čuvao nas sve dragi Bog da možemo čuvati jedni druge!

Više iz kategorije

kdslots777 luxury333 batman138 rajacuan max77 fit188 ajaib88 megahoki88 warung168 emas168 7winbet mantul138 koko138 brobet77 gaco88 vegashoki88 bonus138 rupiah138 gila138 abcslot monsterbola garuda999 sikat88