Obilježavanje Dana dijabetesa: Na području Požeško-slavonske županije više tisuća ljudi imaju dijabetes, a tek njih 3.500 imaju dijagnozu /FOTO/

U Republici Hrvatskoj je registrirano gotovo 300 tisuća osoba s dijagnozom dijabetesa, a procjena je da ih je oko 500 tisuća, dakle gotovo svaki drugi dijabetičar ne zna da ima šećernu bolest. Podaci Požeško-slavonsku županiju svrstavaju iznad državnog prosjeka po broju dijabetičara.

Između ostalog, iz tog je razloga Međunarodna federacija za dijabetes (International Diabetes Federation, IDF) ove godine za Svjetski dan dijabetesa (šećerne bolesti) odabrala temu „Obitelj i dijabetes“. Istaknuta je uloga obitelji u prevenciji, edukaciji, zbrinjavanju i njezi vezano uz dijabetes. Na većinu čimbenika rizika na koje možemo utjecati (prehrana, tjelovježba, debljina…) može utjecati i osoba visokog rizika, oboljeli, a i obitelj, te omogućiti okolinu za vođenje zdravog stila života. Također, dobro educirana obitelj može puno pomoći u podizanju kvalitete skrbi za oboljele i sprečavanju komplikacija.

Obilježavajući Dan dijabetesa Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, koji je upriličen su u holu Opće županijske bolnice Požega, uz edukaciju su zdravstveni djelatnici građanima kontrolirali vrijednosti šećera u krvi, krvnog tlaka i računali postotak masnog tkiva te davali korisne savjete građanima.

dr. Jasmina Kovačević, voditeljica Službe za javno zdravstvo u požeško-slavonskom Zavodu za javno zdravstvo

– Velika uloga u borbi protiv dijabetesa je na obitelji, jer obitelj je ta koja treba paziti na oboljele. Tu su nam svakako i bolji rezultati liječenja. Na području Požeško-slavonske županije mi imamo više tisuća ljudi koji imaju dijabetes, a tek njih 3.500 imaju dijagnozu. Imamo još sigurno 1.500 ljudi koji hodaju među nama a ne znaju da imaju šećernu bolest. Neotkriveni dijabetes je izuzetno opasan, radi nam probleme i već nakon nekoliko godina imamo problema sa srcem, očima, bubrezima, stopalima. Svaka osoba iznad 40 godina, koja ima višak od 10 i više kilograma, može smatrati da ima predispozicije za dijabetes i vrlo izvjesno će oboljeti od dijabetesa. Stoga svatko od nas treba barem jednom godišnje napraviti pretragu tromjesečnog šećera u krvi, da se rano otkrije kada se i uspješno liječi – istakla je voditeljica Službe za javno zdravstvo Jasmina Kovačević, dr. med. spec. javnog zdravstva.

Pri Općoj županijskoj bolnici Požega djeluje, kao, druga u Hrvatskoj Ambulanta za dijabetičko stopalo u kojoj rade dr. Ivan Kajinić internist-endokrinolog i dr. Ferdinand Slišurić, vaskularni kirurg, koji su predstavili rad ove ambulante.

dr. Ivan Kajinić internist-endokrinolog

– Dijabetes je na globalnoj razini veliki problem s veoma velikim brojem bolesnika, na nivou svijeta preko 500 milijuna. Očekuje se veliki porast bolesnika u narednim godinama. Brojni problemi su tu s krvnim žilama i cijelim vaskularnim sustavom, moždani udari, bolesti oka od slabovidnosti do čak sljepila, bubrega, gangrena koje dovode do amputacija. Ishodi su ili smrtni ili s trajnim invaliditetom kod bolesnika. Naše bolesnike moramo naučiti da promijene životne navike i stil života, da povećaju fizičku aktivnost. Tako možemo kroz preventivu spriječiti brojna i velika liječenja. Požeško- slavonska županija nije baš na sjajnoj poziciji kad je uspoređujemo s ostalim županijama, ona je na viskom 5 mjestu. Kod nas je to 8% na broj stanovnika, dok je u dalmatinskim županijama do 4% oboljelih. rekao je dr. Ivan Kajinić, ističući da je naš način prehrane u Slavoniji i naš stil života taj koji pogoduje stvaranju šećerne bolesti mi dijabetesa. To je svakako vidljivo da mediteranski način prehrane ima manje oboljelih od dijabetesa.

dr. Ferdinand Slišurić, vaskularni kirurg

– Kada dođe bolesnik k nama u bolnicu na odjel kirurgije onda je to već problem. Stoga mi želimo da se akcent stavi na prevenciju, osobito na prevenciju dijabetičkog stopala koje ima veliki broj bolesnika sa dijagnosticiranom šećernom bolesti. Mi smo početkom ove godine zbog toga i osnovali Ambulantu dijabetičkog stopala gdje radimo osnovni pregled stopala kod pacijenata, upoznajemo ih s bolesti, opasnostima koje prijete, da vode brigu o svojoj obući i potrebi svakodnevnog pregleda svojih stopala. Da redovitim pregledima, a obvezan je bar jednom godišnje za svakog dijabetičara, spriječimo pojavu komplikacija, jer kad jednom krenu komplikacije na stopalu, vrlo često dođe do toga da pacijent izgubi dio stopala ili poneki i cijelu nogu. Osim malih ranica, previjanja, vodimo računa da su bolesne i krvne žile kod dijabetičara, pa radimo razna premoštenja, revaskularizacije. Naravno da veliku pažnju stavljamo na prevenciju – zaključio je dr. Ferdinand Slišurić.

 

0 Comment