Nezakoniti prijedlozi i Nine Smolčića koje je usvojilo Gradsko Vijeće?

Autor: DK

Nino Smolčić 3POŽEGA – Pojavljuju se nove odluke Gradskog vijeća Grada Požege koje nadležne institucije poništavaju, stavljaju izvan snage ili se na kao takve očituju naglašavajući da nisu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji donio je Odluku kojom se stavlja izvan primjene “Odluka o osnivanju tima za potporu projektima u interesu Grada Požege”, koju je Gradsko vijeće Grada Požege donijelo na 5. sjednici održanoj 12. veljače 2014.godine.

Ured državne uprave je zatražio od predsjednika Gradskog vijeća Nine Smolčića, “još”, 11.ožujka da preciznije navede pravnu osnovu na temelju koje je spomenuta odluka donesena. Predsjednik Gradskog vijeća se Uredu državne uprave obratio pisanim putem 21. ožujka i naveo kako će se postupiti sukladno dobivenoj uputi te da će se sve to riješiti na slijedećoj sjednici koja se planira održati sredinom travnja. Uputa odnosno zahtjev nadležnog Ureda državne uprave se odnosio se na ukupno četiri akta koja su prema svemu sudeći bila sporna i ne zakonito donesena, između kojih i navedena odluka.

Predsjednik Gradskog vijeća oglušuje se na dobivene upute

Nakon dostavljenog zapisnika i odluka sa 8. sjednice Gradskog vijeća utvrđeno je kako se nisu izvršile tražene promjene za dva od ukupno četiri akta odnosno odluke iz upute koju je Ured državne uprave dostavio na adresu Gradskog vijeća Grada Požege. Slijedom toga je još jednom zatraženo očitovanje od predsjednika Gradskog vijeća vezano uz izmjenu odluke o osnivanju spomenutog “tima”.  Niti nakon ponovnog traženja očitovanja predsjednik Vijeća Nino Smolčić nije odgovorio na traženo iz kojeg je razloga Odluka o osnivanju tima za potporu projektima u interesu Grada Požege stavljena izvan snage i primjene.

Iz obrazloženja Odluke Ureda državne uprave, koji je obustavio Odluku o osnivanju tima za potporu projektima u interesu Grada Požege, vidljivo je da nema niti jedne odredbe koja daje ovlast predstavničkom tijelu, u ovom slučaju Gradskom vijeću Grada Požege, da nameće imenovanima bilo koju dužnost. Za sve obnašatelje dužnosti sa razine predsjednika Obrtničke komore u Požeško-slavonskoj županiji, predsjednik Županijske gospodarske komore u Požegi, članova Vlade Republike Hrvatske i zastupnika u Hrvatskom Saboru postoje propisi i odredbe kojih se oni moraju u svom djelokrugu pridržavati i koje su poslove dužni obavljati. Nigdje, niti za jednu od spomenutih funkcija, nije navedeno kako se bilo koje dužnosti mogu nametati temeljem Zakona o lokalnoj i samoupravi odnosno Statutima i poslovnicima ili pojedinačnim odlukama predstavničkih tijela jedinica.

I odluka o visini plaćanja spomeničke rente, na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća, dobiva svoj epilog. Poznato je da na donesenu odluku svoje mišljenje dalo Ministarstvo kulture u kojem navodi da kao takva odluka nema zakonsku osnovu. Ipak će za to trebati sačekati konačnu odluku za što je također nadležan Ured državne uprave.

U zadnje vrijeme sve više se odluka stavlja izvan snage ili se vraća na ponovno odlučivanje koje donese Gradsko vijeće Grada Požege. Za nadati se da će pripreme za sjednice biti kvalitetnije za što će se trebati uložiti više truda u razmatranju prijedloga koji bi trebali biti upućivani u samo onom slučaju ako za to postoji zakonska osnova.

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: