Nešto se zbiva u Pleterničkom komunalcu: Nezakonitost u poslovanju ili….?

PLETERNICA – Sve se glasnije u javnosti progovara kako se u Pleterničkom komunalcu d.o.o. nešto čudno događa i da u toj tvrtki, kojoj je osnivač grad Pleternica, definitivno nešto nije u redu.

Lokalni web portal Požeški dnevnik prije desetak dana pisao je o tome kako je sedam zaposlenika Pleterničkog komunalca dobilo otkaze, a sve zbog “mućki” oko izgradnje grobnica.

Prema našim informacijama ne radi se oko „mućki“ već o sasvim drugim nedozvoljenim rabotama koje su u svakom slučaju daleko od zakonitog rada.

Bilo kako bilo, mnogo je toga čudnoga u Pleterničkom komunalcu, tvrtki koja je osnovana 2001. godine na čijem čelu je Ivica Kovačić koji zbog svega toga nikako ne može biti miran i ugodno se osjećati.

Ako ne novinarima, direktor Kovačić morati će o svemu progovoriti pred nadležnim institucijama koje će se morati uključiti i utvrditi što se to zbilo i što se zapravo zbiva jer se ipak radi o tvrtki koja je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Direktor Pleterničkog komunalca Ivica Kovačić za Požeški dnevnik nastavno za „navodne otkaze“ dao je pismeni odgovor u kojem navodi:
“Temeljem vašeg upita o navodnim otkazima u Pleterničkom komunalcu d.o.o. izvješćujem  Vas o stvarnim događanjima.
Sedam djelatnika Pleterničkog komunalca d.o.o. je  primljeno na ugovor o radu na određeno vrijeme zbog poslova koji su sezonskog karaktera, a ove godine je bio i pojačan opseg poslova zbog energetske obnove na brojnim građevinama te radova na komunalnoj infrastrukturi i gradskom parku i dr. tako da je i broj djelatnika bio nešto veći nego dosadašnjih godina. Istekom navedenih ugovora djelatnici su prestali raditi.
Jedan djelatnik ( NKV radnik) je dobio otkaz zbog povrede iz radnog odnosa. Dvije osobe su zatražile sporazumni raskid ugovora o radu zbog osobnih razloga, što im je odobreno.
Glasine o nezakonitim radnjama na izgradnji grobnica su neutemeljene jer gradsko komunalno poduzeće nikada nije radilo na izgradnji grobnica već dugi niz godina radi samo održavanje higijene i zelenih površina na gradskom groblju Pleternica.

Iz odgovora direktora Kovačića je vidljivo da se „nešto iza brda valja“, a što točno sada je teško bilo što reći. U svakom slučaju, određenih je nezakonitosti, možda i malverzacija, bilo u Pleterničkom komunalcu, a možda ih još uvijek ima jer je jedan radnik dobio otkaz zbog povrede iz radnog odnosa. Zbog čega je dvoje radnika zatražilo sporazumni raskid ugovora o radu ostaje nepoznanica, ali sve je to znakovito jer se sve događalo u istom periodu.

Što o svemu može reći Nadzorni odbor Pleterničkog komunalca na čelu sa Danijelom Stipićem i to je jako teško reći jer je Državna revizija prema Izvješću iz svibnja ove godine dala jasne primjedbe na rad tog tijela, i to:

Nadzorni odbor nije pregledavao i ispitivao poslovne knjige i financijsku dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje društva (društvo nema pisanih zapisnika nadzornog odbora o obavljenom pregledu i ispitivanju poslovnih knjiga i financijske dokumentacije koja se odnosi na poslovanje društva, a članovima nadzornog odbora su na sjednicama predočene poslovne knjige i financijski pokazatelji).
Nadzorni odbor nije zahtijevao obavljanje poslova kontrole određenih poslovnih aktivnosti u cilju smanjenja rizika poslovanja, preventivnog djelovanja i zaštite imovine.
Nadzorni odbor nije raspravljao o primjerenosti visine primitaka direktora. Primici direktora su uređeni ugovorom kojeg je s njim zaključila skupština društva.
Neovisni vanjski revizor nije obavljao reviziju godišnjih financijskih izvještaja društva jer društvo nije obveznik revizije.
Nadzorni odbor nije podnosio skupštini društva posebna pisana izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva.

Sagledavajući sve navedeno teško je doći do bilo kojeg zaključka, ali se možemo nadati da će oni koji su zaduženi za utvrđivanje zakonitosti rada to i utvrditi.

Bilo bi zanimljivo i uvjeriti se je li Pleternički komunalac otklonio nepravilnosti na koje je dobio primjedbu Državne revizije. Ako uspijemo doći do te informacije rado ćemo ju objaviti.

Neslužbeno smo u međuvremenu doznali da priča ima i dublju pozadinu. Spominju se tu i nezakoniti ugovori, neplaćen prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom i blagdanima, rad na privatnim objektima pojedinim zaposlenicima gradske uprave, a “šuška” se o osnivanju nove tvrtke koja bi po svemu sudeći trebala sanirati postojeću.

Za ove tvrdnje do kojih smo došli ipak ćemo pričekati službenu potvrdu kako bismo iznijeli i ostale pojedinosti vezane za njih.

/Foto: pleternica.hr/

 

 

0 Comment