Nagrade za životno djelo Požeško-slavonske županije primit će prof. dr. sc. Radoslav Galić i posthumno prof. dr. sc. Rudolf Bišof, a godišnje Udruga klaster proizvođača povrća „Zlatna dolina“, epidemiolog dr. Ante Vitalia, Služba civilne zaštite Požega i OPG vl. Zorice Tandara

Autor: D.K.

Vijećnici Županijske skupštine Požeško-slavonske županije između ostalih točaka dnevnog reda na 18.sjednici, održanoj 11.ožujka 2021. godine pod predsjedanjem predsjednice Josipe Miličević usvojili su Prijedlog Odluke o dodjeli ovogodišnjih nagrada. Nagrade za životno djelo Požeško-slavonske županije u 2021. godini dobiti će prof. dr. sc. Radoslav Galić i posthumno prof. dr. sc. Rudolf Bišof, dok će godišnju nagradu dobiti Udruga klaster proizvođača povrća „Zlatna dolina“, Ante Vitalia, dr.med., spec. epidemiolog, Služba civilne zaštite Požega i Obiteljsko gospodarstvo Tandara, vl. Zorica Tandara.

Izuzev predloženih točaka Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Ivani Botički, dr. med. dent. spec. oralne kirurgije te Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Ani Bogović Lucić, dr. med. spec. ortodoncije koje su pri usvajanju dnevnog reda povučene na prijedlog kluba vijećnika HDZ/HDSSB/HSLS/HSU i HSS-a sve ostale su gotovo jednoglasno prihvaćene.

Vijećnici su prihvatili Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje od 01. srpnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine te Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Požeško-slavonske županije i Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije

Nakon donesenog Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je stupio na snagu propisane su naknade za rad u predstavničkom tijelu – vijećnicima i radnim tijelima predstavničkog tijela, koje se određuju se u netoiznosu po članu predstavničkog tijela. Shodno tome vijećnicu su prihvatili Prijedlog Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske skupštine i njezinih radnih tijela

Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Toplicama Lipik – Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, Prijedlog Prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Požeško-slavonske županije za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Požeško-slavonske županije te Stanje zaštite i spašavanja na području Požeško-slavonske županije za 2020. godinu.

Na dnevnom redu se našao i Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog, srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2021. godini koji je također prihvaćen kao i Prijedlog Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima Požeško-slavonske županije za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog i srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2021. godini, Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2021. godini, Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. g., Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2021. godini, Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Matice hrvatske 8, te Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Srednje škole Pakrac o ustupanju prava vlasništva darovanjem na nekretninama u k. o. Pakrac, Požeško-slavonskoj županiji

Prihvaćen je i Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Požeško-slavonske županije za 2020. godinu i Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području Požeško-slavonske županije za 2020. godinu

Vijećnici su prihvatili i Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije te Prijedlog Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Požeško-slavonske županije

Na kraju Skupštine, koja je održana kao zadnja u redovitom zasjedanju aktualnog mandatnog zasjedanja župan Alojz Tomašević zahvalio se svim vijećnicima na svemu učinjenom.

Više iz kategorije

kdslots777 luxury333 batman138 rajacuan max77 fit188 ajaib88 megahoki88 warung168 emas168 7winbet mantul138 koko138 brobet77 gaco88 vegashoki88 bonus138 rupiah138 gila138 abcslot monsterbola garuda999 sikat88