MOŽDA NISTE ZNALI: Krajem 19. stoljeća Hrvatska je imala osam županija, a Brod je pripadao pod Požešku!

Autor: Jelenko Topić

Požeška se županija prvi put spominje 1210. godine. U srednjem se vijeku prostirala na području Požeške kotline i Posavine (od rijeke Sloboštine do Broda). Od kraja 14. stoljeća, teritorij napadaju osmanlijske čete, a osvojili su ga  1537. godine.

Na prostoru bivše, srednjovjekovne županije, tada je ustanovljen Požeški sandžak. Nakon rata za oslobođenje (1683.-1699.) teritorij srednjovjekovne Požeške županije bio je oslobođen, a umjesto obnove županijskog uređenja, područje  je podređeno dvojnoj komorsko-vojnoj upravi.

Onaj dio Slavonije koji nije ušao u Vojnu krajinu je podijeljen nakon 1732. na četiri okruga: Virovitica, Požega, Osijek i Valpovo s gradovima Požegom i Osijekom. Godine 1745. godine obnovljeno je županijsko uređenje Slavonije formiranjem Virovitičke, Požeške i Srijemske županije.

Godine 1785 . Josip II ukida županije i uvodi okružja, teritorij Požeške županije potpao je pod pečujsko okružje, a nakon njegove smrti 1790. dolazi do obnove županija i njihovog rada prema ustroju iz sredine 18. stoljeća.

Malo je poznato da je 1886. godine Hrvatska bila podijeljena na osam županija, a tadašnji kotar Brod, s 38.926 stanovnika, ušao je s Daruvarom, Pakracom, Gradiškom i Novskom u sastav Požeške županije.

Nakon raskida svih veza Austrijom i Ugarskom odlukom Hrvatskog sabora 1918. godine županija je prestala postojati podjelom zemlje na oblasti 1924. godine. Požeška županija je u prešla u nadležnost Osječke oblasti.

Hrvatski sabor je 30. prosinca 1992. godine usvojio novi ustroj države po kojemu su vraćene županije, a Požegi se vraćaju stari epiteti. Vraćeno je povijesno ime Požega, a novim ustrojem iz 1993. godine, po treći put u povijesti, konstituirana je Požeško-slavonska županija.

Komentiraj: