Mjere za štete od divljači – obaveza za vlasnike i lovoovlaštenike

Autor: Jelenko Topić

Na razini Požeško-slavonske županije donijet je Plan mjera za sprječavanje šteta od divljači  za lovnu 2021./2022. godinu , a njime se utvrđuju aktivnosti koje su dužni provoditi lovoozakupnici zajedničkih i državnih lovišta, te koncesionari državnih lovišta na području  te županije.   Plan je na snazi do kraja ožujka iduće godine tj. do kraja ove lovne godine.

Riječ je o štetama u lovištima počevši od šteta na imovini tj. onih koje koje divljač prouzroči svojim djelovanjem tako da smanji vrijednost pokretnina ili nekretnina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, a odnosi se na štete na poljoprivrednim kulturama, domaćim životinjama, gospodarskim objektima, te drugim objektima.

Nadalje se obuhvaćene štete prouzročene izvođenjem lova tj. one koju su pri provedbi lova prouzročili lovci i lovački psi, zatim šteta na divljači – imovinska i ekološka šteta  čiji  je  uzrok  protupravno  uništenje, oštećenje ili prisvajanje divljači, njezinih legala i gnijezda  ili  su  prouzročene  posredno protupravnim radnjama u prostoru, kojima se mijenjaju ili uništavaju staništa, prirodni prolazi i drugi važni činitelji bitni za opstanak divljači. Definirana je i šteta  na  lovnogospodarskim  i lovnotehničkim objektima, točnije imovinska šteta čiji je uzrok protupravno uništenje, oštećenje ili prisvajanje tih objekata.

Lovoovlaštenik, fizička ili pravna osoba kojoj divljač može prouzročiti direktnu imovinsku štetu dužni su poduzimati sve prijeko potrebne mjere radi sprečavanja štete koju divljač može počiniti ljudima ili imovini.

Sprečavanje šteta u lovištima osigurava se poduzimanjem radnji lovoovlaštenika, fizičkih i pravnih osoba kojima  divljač može prouzročiti direktnu imovinsku štetu te su oni dužni na primjeren način i na svoj trošak kao dobri gospodari poduzeti mjere, dopuštene radnje i zahvate u svrhu zaštite svoje imovine od nastanka štete.

Te radnje i zahvati podrazumijevaju ograđivanje višegodišnjih nasada, voćke  koje  rastu  na  neograđenim površinama   tokom   zime   obložiti zaštitnim materijalom  ili zaštititi odgovarajućim kemijskim sredstvima, ciljano čuvanje ugroženih područja dopuštenim sredstvima (petarde, plašila, paljenje vatre, lovom, organiziranim obilascima ugroženih područja i drugim dopuštenim sredstvima) tijekom godine po dojavi korisnika zemljišta  i istjerivanje divljači sa ugroženih područja, zatim provođenje agrotehničkih mjera, priopćavanje  o započetoj šteti i okolnostima koje mogu utjecati na poduzimanje mjera za sprečavanje šteta, te upotreba mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava koje je na zahtjev fizičke i pravne osobe kojoj divljač  može  prouzročiti  direktnu imovinsku   štetu   dužan   osigurati lovoovlaštenik.

Propisane mjere za sprečavanje štete od divljači odnose se na smanjivanje broja divljači do brojnog stanja koje se može uzgajati u lovištu, osiguravanje dovoljno vode i hrane za divljač u lovištu, čuvanje usjeva i nasada, izgon divljači s ugroženog zemljišta, uporaba mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava, vidljivih i zvučnih plašila, elektronskih detektora divljači, kao i ostale uobičajene mjere zaštite za određeno područje i vrstu divljači, te ostale uobičajene mjere zaštite značajne za ovo područje i vrste divljači koje obitavaju u lovištu.

Radi provođenja mjera za sprečavanje šteta od divljači iz  ovog Plana požeško-slavonska županica Antonija Jozić ima ovlasti zabraniti lov pojedine vrste divljači radi zaštite njezina brojnog stanja, zaštite poljoprivrednih    usjeva, pojave kemijskog, biološkog ili radiološkog zagađenja, zatim dopustiti,  pravnoj  ili  fizičkoj  osobi osposobljenoj   za   lov,   provedbu sanitarnog ili redukcijskog odstrela, te izlučivanje divljači, osim ptica, s površina na kojima ugrožava sigurnost ljudi i imovine ili na kojima prema drugim propisima   ne   smije   obitavati.

Pored toga može donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači, osim ptica, koja ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu, ako mjere za sprečavanje šteta od divljači nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile gospodarski opravdane.

Lovoovlaštenici imaju pravo zatražiti dopuštenje za provedbu dodatnih mjera iz ovog Plana nakon što su ispunjeni svi zakonski uvjeti, tj. ako sve provedene mjere za sprečavanje šteta od divljači nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile gospodarski opravdane ili ako divljač ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu.

Dopuštenjem  se  propisuje  i  visina odstrjela te raspolaganje s odstrijeljenom divljači i njezinim dijelovima. Planom je predviđeno da u slučaju potrebe županica može donijeti odgovarajuće akte kojima će detaljno propisati mjere za pojedinu vrstu divljači.

Foto: Ilustracija, arhiva, pozega eu

Više iz kategorije

enterslots kdslots777 vegasgg autospin88 jempol88 playbet88 luxury333 fit188 bigdewa megahoki88 warung168 gas138 nusa365 gebyar123 kencana88 max77 garuda999 koinvegas mantul138 autowin88 emas168 pusatwin ajaib88 monsterbola bonus138 kencana88 koko138 bet88 dragon77 dunia777 bigdewa jakartacash 7winbet emas138 toto slot