Lovci prepušteni sami sebi jer za njih nema bespovratnog novca!

Autor: Jelenko Topić

Iako je vrijeme pandemije koronavirusa za projekte u brojnim oblastima gospodarstva pronađe se dosta sredstava tako da zastoja u njihovim ulaganjima i razvoju zapravo nema. Čini se ipak da je lovstvo u tomu zapostavljeno pa smo pokušali istražiti je li moguće doći do sredstava ponajprije za uzgoj i zaštitu divljači. Zanimalo nas je pod kojim uvjetima i na koji način lovoovlaštenici mogu ostvariti sredstva iz fondova Europske unije za uzgoj i zaštitu divljači, napose invazivnih, rijetkih i prorijeđenih vrsta, kao što su jarebice kamenjarke i jarebice poljske i drugo, te im li mogućnosti da se bespovratnim europskim sredstvima preveniraju ili saniraju oboljenja srneće divljači od velikog američkog metilja kupovinom lijekova i sredstava zaštite.

-U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine trenutno nema raspisanih natječaja za lovoovlaštenike za uzgoj i zaštitu divljači, te sanaciju oboljenja srneće divljači od američkog crvenog metilja. 

Sve informacije u vezi natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine dostupne su u tom programu gdje stoji i indikativni plan objave natječaja za ovu godinu –  tvrde u Ministarstvu poljoprivrede. Poznato je da na lokalnoj i državnoj razni djeluju agencije, obrti i tvrtke  koji izrađuju projekte za navedene fondove, te daju stručna savjetovanja podnositeljima.

blank
Luka Obradović, vlasnik Obrta za poslovno savjetovanje Proinvest u Požegi

-Jedino što sam našao gdje je lovačko društvo prihvatljiv prijavitelj je operacija 8.5.2. iz ruralnog razvoja, koja nije raspisana za ovu  godine, a zasada im preostaju pozivi od županije za potpore lovačkim udrugama. Kada su u pitanju bolesti divljači nisam nigdje pronašao mogućnost da se to sufinancira  – ističe Luka Obradović, vlasnik Obrta za poslovno savjetovanje Proinvest u Požegi koja priprema dokumentaciju za prijave na natječaje fondova Europske unije. Dosta projekata Požeško-slavonska županija je ostvarila kroz sredstva EU, no ne i za lovstvo.

-U ovom programskom razdoblju nisu programirani natječaji kojim bi se financirale aktivnosti za projekte lovoovlaštenika. Ima mogućnosti koje se odnose na područje lovstva, odnosno mjere unutar kojih bi se mogli realizirati projekti povezani s lovstvom i zaštitom prirode.

blank
Stjepan Jakopović, stručni ekonomski suradnik Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije Panora

Prva mogućnost, koja se odnosi na operativne programe EU, točnije Program ruralnog razvoja, točnije Mjeru  „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. U sklopu ovog tipa operacije prihvatljivi su korisnici i lovačka društva, kao udruge civilnog društva čije je područje djelovanja, između ostalog, usmjereno na zaštitu okoliša – naglasio nam je mag. oec. Stjepan Jakopović, stručni ekonomski suradnik Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije Panora, koja aplicira projekte prema fondovima Europske unije.

Svrha jednog natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma kao što su izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca i drugog u javne svrhe.

Visina potpore po projektu iznosi od pet do stotinu eura, dok je intenzitet javne potpore u stopostotnom iznosu. Također napominju, kako Požeško-slavonska županija svake godine, pa tako i ove, ima otvoren natječaj putem kojeg se financiraju projekti s ciljem razvoja i unaprjeđenja lovstva.

-S obzirom na to da se nalazimo u fazi programiranja operativnih programa za novo financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, nadamo se kako će važnost lovstva biti prepoznata i otvorena mogućnost ostvarivanja potpora i za ovaj segment djelovanja u narednom vremenu – zaključio je  Stjepan Jakopović.

Iz svega je razvidno da lovoolaštenici zapravo nemaju širu potporu kroz bespovratna sredstva za ulaganja pa su i nadalje usmjereni na traženje vlastitih rješenja što znači i orijentaciju na sredstva svojih udruga i eventualno neznatnu potporu jedinica lokalne i regionalne samouprave, te sponzora.

Foto: Arhiva, pozega.eu

Komentiraj:

blank