Lovci dogradili strelište, te proveli niz aktivnosti i natjecanja       

Autor: Jelenko Topić

POŽEGA – Na godišnjoj izvještajnoj skupštini Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije prihvaćena su izvješća o radu Izvršnog odbora za prošlu godinu, te pojedinih povjerenstava.  Izvršni odbor, između dvije Skupštine, sastajao se prema potrebi, a uglavnom se u radu koristio mobilnim komunikacijama i e-mail poštom. Sjednicama je prisustvovalo više od 90 posto njegovih članova , a na svim sjednicama nazočio je i predsjednik Nadzornog odbora.

U prošloj godini ovaj savez je brojao u prosjeku 1320 lovaca, a bitno je naglasiti povećanje broja članova u lovačkim udrugama koje ne gospodare lovištima kao i lovaca koji van sustava članstva HLS-a, a lovnu markicu kupuju direktno u HLS-u.

-Posebno bih naglasio donošenje novog Statuta LS PSŽ ,te  Plana rada i Financijskog plana za 2016. godinu, izgradnju strelišta za puške sa užljebljenim cijevima na 100 metara na strelištu Bzenica, te izgradnju nadstrešnice na strelištu za lovački parkur, a bili smo domaćini Damskog lova, te sudjelovali  u Zagrebu na proslavi 90 godina HLS-a i proslavi Sv. Huberta –istakao je u izvješću predsjednik Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije Zdravko Vujnović.

Savez dobio je priznanje grada Pleternice za 2015. godinu, provedena je akcija  sa MUP-om „Sigurnost u lovu“ i natječaj za dodjelu subvencija za razvoj i unapređenje lovstva, a požeško-slavonski župan Alojz Tomašević i predsjednik HLS-a Đuro Dečak potpisali su sporazum o načinu osiguranja sredstava za zakup lovišta. Organizirano je predavanje „Čagalj-novi predator u Požeško-slavonskoj županiji“,  održano Državno prvenstvo u streljaštvu na strelištu u Bzenici, te međunarodni susret sa lovcima Slovenije, a tada je zasađen drvored hrasta lužnjaka.

Kroz godinu je izdano 145 iskaznica za strance lovce čime je ostvaren prihod savezu od 7.450 kuna, a lovačka društva nastupila su na niz na lokalnih manifestacija. Dana je pomoć pojedinih društava Caritasu i Crvenom križu (u mesu divljači), kao i ostalim udrugama i pojedincima, a po tradiciji lovci su ugostili hodočasnike za Voćin.

-Moram naglasiti zadovoljstvo obavljenim poslom i zahvaliti voditeljima pojedinih povjerenstava i to za izobrazbu kadrova  Božidaru Terziću, za ocjenjivanje trofeja Denisu Miloševiću, za lovnu kinologiju Damiru Grujiću, zatim za lovno streljaštvo i održavanje strelišta Branku Berteloviću i  Dariju Gotštajn, te za unapređenje lovstva Hrvoju Korovu, koji su kvalitetno i u zadanim rokovima obavili povjerene im zadaće- zaključio je Vujnović.

/Foto: Ilustracija, pozega.eu/

 

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: