Krstionice sa Rudine

Autor: Ljubiša Aleksić

… Na hrpi kamenja u okolišu u selu Čečavac gdje ljudska noga rijetko dolazi zbog gustoga raslinja i klinova koji vire iz srušene krovne građe ugledao sam pravilne oblike od klesanog, sivog vapnenca. Odmah sam shvatio da se radi o ulomku krstionice sa Rudine. To dokazuje, svjedoči, rubnik na okviru krstionice u kojeg je uklesan ukrasni kanal. Takav isti kanal uklesan je u krstionicu koja se i sada nalazi na ostacima samostana na Rudini.

Mogućnost za pogrešku u procjeni ne postoji, a vi se osobno možete u to uvjeriti. Razlika postoji samo u debljini okvira krstionica i težini, te vrsti kamena. Tako je polomljena krstionica na Rudini toliko masivna da se može samo sa dizalicom podići. Na istom mjestu postoje klesani kameni oblici iz perioda Rimskog carstva za koje ne znam namjenu i toliko su kvalitetno obrađeni i teški da ih je pojedinačno nemoguće dopremiti u Požegu.

Pronalazak i doprema ove krstionice u Požegu najveći je takav događaj nakon otkrića Rudinskih glava! Krstionice su obavljale svoju veliku misiju prilikom krštenja. Nekada su se budući vjernici krstili u rijekama, zatim u ovakvim krstionicama i sada se to obavlja polijevanjem glave djeteta sa svetom vodom.

Nekada nepismeni ljudi nikada nisu čuli za Boga, Isusa Krista, vjeru i crkvu, te su svećenici Benediktinici obavljali na Rudini svoju dužnost uz pomoć naoružanih, Papinskih Templara. Tako se stvarala, kalila i širila križem i mačem vjera. Tako je svaka krstionica od neprocjenjive važnosti za kršćanstvo!

Kako ova krstionica nije moje vlasništvo, već RH i kako nije mjesto krstionice u garaži morao sam je negdje u gradu smjestiti na čuvanje i razgledanje. Najbolje mjesto nalazi se u prostorijama HAZU u  Požegi, jer je upraviteljica bila jedina osoba koja je pokazala interes za Rudinu. Održala je veliko predavanje o svim aspektima Rudine, izdala zelenu knjigu ‘Radovi’ o Rudini, organizirala skupnu posjetu stručnjaka Rudini i bila na Rudini kada su znanstvenici vršili uzimanje uzoraka vinskih loza na Rudini. Poslije svih razgovora osjetio sam da ima ideje i vizije što treba napraviti na širem području Rudine i planini Psunj kako bi ovo mjesto postalo privlačno, dostupno i korisno za duhovnost i boravak u prirodi.

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: