Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Požege održat će se 18. siječnja 2022. godine

Autor: D.K.

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Požege održat će se dana 18. siječnja u 13 sati u Gradskoj vijećnici Grada Požege. Naime, Gradsko vijeće Grada Požege, na svojoj 7. sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine donijelo je Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Požege kojom su na mandat od tri godine izabrani:

1. Dino Andrić – član, Sebastijan Galiot – zamjenik člana
2. Luka Hećimović – član, Zoran Jekić – zamjenik člana
3. Matea Legac – članica, Ivona Soldo – zamjenica članice
4. Matej Levar – član, Josip Svjetličić – zamjenik člana
5. Luka Majstorović – član, Marin Sabo – zamjenik člana
6. Luka Malčić – član, Lovro Barić – Pilić – zamjenik člana
7. Tena Matoković Brižić – članica, Sonja Paulić – zamjenica članice
8. Petar Pavić – član, Luka Kakuk – zamjenik člana
9. Matej Pudić – član, Antun Pranjić – zamjenik člana

Na dnevnom redu sjednice bit će tri točke – izbor predsjednika Savjeta mladih Grada Požege i izbor zamjenika predsjednika te razno.

Savjet mladih Grada Požege je savjetodavno tijelo Grada Požege koje se osniva s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. U okviru svoga djelokruga Savjet mladih raspravlja na svojim sjednicama o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade, u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Požege, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Požegi. Putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Požege davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade, sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja i slično.

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek