Komunalac Požega nastavlja odvoz glomaznog otpada i ove subote

Prema planu odvoza glomaznog otpada za 2018. godinu komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti odvozit će glomazni otpad u subotu, 20. listopada 2018. godine

U ulicama: Anin Put, Antuna Branka Šimića, Dore Pejačević, Dragutina Tadijanovića, Frana Supila, Grgurevski put, Ivane Brlić Mažuranić, Ivana Gundulića, Ivana Šveara, Jakova Gotovca, Janka Matka, Josipa Juraja Strossmayera, Josipa Kozarca, Kalvarija, Marije Jurić Zagorke, Marina Držića, Marka Marulića, Matice hrvatske, Matije Antuna Reljkovića, Petra Preradovića, Radnička, Skorupov put, Silvija Strahimira Kranjčevića, Sv.Josipa, Sv.Roka, Tekija, Vatroslava Lisinskog, Vinogradska, Zagrebačka, Zdenke Marković, Zlate Kolarić-Kišur.

U naseljima: Drškovci i Novo Selo .

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do petka 19.10.2018. u 13:00, na tel. broj 316 – 878. Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad te molimo korisnike da ove vrste otpada ne iznose!

Plan odvoza glomaznog otpada i popis vrsta glomaznog otpada pogledajte na www.komunalac-pozega.hr.

Izvor: pozega.hr

0 Comment