Komunalac pojašnjava razloge povećanja cijena usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada

Autor: D.K.

Ante Bekić - CopyPOŽEGA – Nastavno na objavljeno povećanje cijena usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada danas je održana tiskovna konferencija u tvrtki Komunalac d.o.o. Požega na kojoj je direktor te tvrtke Anto Bekić pokušao obrazložiti razloge poskupljenja.

-Komunalac Požega d.o.o. podnio je prema gradonačelniku grada Požege prijedlog za povećanje cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada sa primjenom od 01.07.2015. god. Prijedlog se temelji na izrađenom Elaboratu o analizi troškova u segmentu odvojenog sakupljanja korisnog otpada, kao i Zaključku Nadzornog odbora od 30.lipnja 2015. godine. Sukladno zakonskim odredbama, Komunalac Požega d.o.o. započeo je aktivnosti odvojenog sakupljanja otpada i uspostave reciklažnih dvorišta sa svrhom izdvajanja korisnih sirovina i biorazgradivog otpada iz miješanog komunalnog otpada kako bi se smanjila količina otpada za zbrinjavanje na odlagalištu, a time i negativni utjecaji otpada na okoliš – istakao je Anto Bekić, direktor Komunalca Požega.

Odvojeno sakupljanje otpada započelo je kao pilot projekt u srpnju 2014. godine uvođenjem primarne selekcije u domaćinstvima individualnog stanovanja u gradu Požegi na području mjesnog odbora Orljava (naselje Sajmište), a kasnije je proširena na cijelo područje Grada Požege, te središta jedinica lokalne samouprave Pleternica i Kutjevo.

-U narednom periodu planira se proširenje primjene odvojenog sakupljanja otpada u svim naseljima uz podjelu spremnika za papir, te vreća za papir, staklo i plastiku. Provođenjem djelatnosti odvojenog sakupljanja otpada došlo je do značajnog povećanja troškova, zbog čega je Komunalac Požega d.o.o. izradio analizu u ovom području poslovanja – ističe Bekić i naglašava kako je postojeći cjenik odvoza, sakupljanja i zbrinjavanja otpada izrađen je u Tekija d.o.o. te da je u primjeni od 1.siječnja 2010. godine kada se, zbog zakonskih odredbi, obračun usluge nije više mogao vršiti po m2 prostora, nego po volumenu spremnika.

-Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom i provođenjem njegovih odredbi u vremenskom periodu od godinu dana, utvrđeno je da predviđeni (postojeći) troškovi u iznosu od 5,45 kn/mjesečno ne mogu pokriti stvarne troškove odvojenog sakupljanja korisnog i biorazgradivog otpada. Izrađena je kalkulacija cijena koja pokazuje da minimalni trošak stavke odvojenog sakupljanja otpada za domaćinstvo iznosi 11,29 kn/mjesečno. Ostale stavke iz strukture cijene (osnovna uplata, sakupljanje i odvoz, zbrinjavanje otpada, trošak održavanja i razvoja) ne mijenjaju se, tako da  se cijena za domaćinstvo  sa sadašnjeg iznosa od 45,63 kn/mjesečno povećava na 52,93 kn/mjesečno, s PDV-om. Cijena za gospodarstvo ne bi se mijenjala jer je u njenoj strukturi predviđen dovoljan iznos za pokrivanje troškova odvojenog sakupljanja otpada – dodao je Bekić.

Prema Bekićevim tvrdnjama dosadašnja cijena usluge Komunalca Požega d.o.o. u iznosu 45,63 kn/mjesečno bila je na samom dnu cijena usluge unutar komunalnih društava u Republici Hrvatskoj, a prihvaćanjem predloženog povećanja, cijena će i dalje ostati među najnižima u RH.

Za najavljeno poskupljenje zatražili smo komentar bivšeg gradonačelnika Zdravka Ronka koji nije ostao iznenađen najavljenim poskupljenjem kojeg je on i najavljivao krajem 2013. i početkom 2014. godine.

-Kada sam odlazio ostavio sam u Tekiji onoliko zaposlenika koliko sam 12 godina prije i preuzeo i 15 milijuna kuna čiste dobiti na koju je plaćen i porez, a koju sam stvorio sa vrijednim zaposlenicima Tekije. Te sam miljune čuvao za “crne dane” kako eventualno u nekim potresima ne bi morali posezati za povećanjem bilo kakvih cijena. Od tada nije prošlo ni šest mjeseci i jako se dobro vidjelo u kojem pravcu ide “nova ekipa”, rajtanje i uhljebljavanje, i tada sam rekao kako će prvo rasturiti tih 15 milijuna a potom će započeti podizanje cijena jer nemaju drugog izbora, a krivnju će prebaciti na Vladu Zorana Milanovića. Nažalost to se i obistinilo. Postoji logika pameti, ako se otpad razdvaja, a razdvajaju ga građani, onda su valjda troškovi zbrinjavanja manji – nema toliko korištenja deponije, strojeva i radne snage pa bi to samo mogao biti razlog za smanjenje cijene odvoza smeća – rekao je Ronko i dodao kako treba i napomenuti da sada za prikupljanje papira, stakla i plastike, s tim da sa plastikom ima problema, tvrtka taj otpad prodaje i unovčava – međutim novac odlazi za uhljebljavanje podobnih.

-Posebno treba napomenuti kako se ovih dana dovršava i pravilnik o tom i takvom zbrinjavanju otpada gdje će komunalnim tvrtkama Fond za zaštitu okoliša za to odvojeno prikupljanje plaćati paušalnu naknadu po primljenoj toni skupljenog otpada. Prema tome nema baš nikakvog opravdanja za povećanje cijena već naprotiv smanjit ćemo cijene kada pruzmemo vlast u gradu Požegi – zaključio je Ronko.

Više iz kategorije