„Kako unaprijediti sustav socijalnog dijaloga?“

Autor: PROMO

Grad Požega zajedno s partnerima, Veleučilištem u Požegi i Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, u okviru poziva „Jačanje socijalnog dijaloga faza III.“ provodi projekt pod nazivom „Binarni kod 110“ (UP.04.2.1.03.0032) kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Socijalni dijalog sve više postaje sastavnim dijelom  kulture dijaloga, sprečavanja drastičnih oblika društvenih konfrontacija, te pridonosi sagledavanju uloge odgovornosti i doprinosa svih socijalnih subjekata u gospodarskim i društvenim zbivanjima.

Učinkovit socijalni dijalog ovisi o više čimbenika, a poglavito o poštivanju temeljnih prava na slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja, snažnim, neovisnim udrugama radnika i poslodavaca, političkoj volji i predanosti svih relevantnih subjekata da se uključe u socijalni dijalog, te, konačno, odgovarajućim institucionalnim potporama.

Iako u Republici Hrvatskoj postoji relativno duga tradicija socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini, još uvijek se javljaju nerazumijevanja i nesporazumi, kako između njegovih sudionika tako i ostatka javnosti, u vezi s nekim osnovnim pojmovima, procesima i ulogom socijalnog dijaloga.

Jedan od problema koji se pojavljuju u postupku socijalnog dijaloga je nedostatak sustavnog prikupljanja podataka, istraživanja i analiza uvjeta rada i djelovanja socijalnog dijaloga kako bi se stvorili temelji za unaprjeđenje istog.

Zaposlenici Grada Požege i Veleučilišta u Požegi, te predstavnici Saveza sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, kao članovi ciljne skupine, su kroz planirana istraživanja, edukacije i studijska putovanja dodatno unaprijedili znanja i vještine te time ojačali svoje administrativne i stručne kapacitete.

Cilj Projekta je unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na lokalnoj razini, te kroz planirana istraživanja i edukacije dodatno unaprijediti znanja i vještine svojih djelatnika te time ojačati svoje administrativne i stručne kapacitete.

Nakon održanih edukacija na teme efikasno upravljanje stresom, trening javnog nastupa, krizno komuniciranje, lobiranje i pregovaranje, sustav motivacije i nagrađivanja te kvalitetno upravljanje vremenom, održani su i okrugli stolovi na temu istih.

Okrugli stolovi služe popularizaciji stručno i društveno značajnih tema ili kao pomoć društvu u donošenju određenih zakona i strateških dokumenata.

Moderator okruglih stolova bio je Frano Ridjan, dok su kao panelisti na istima sudjelovali predstavnici Grada Požege, Veleučilišta u Požegi, Sindikata državnih službenika i namještenika RH, Turističke zajednice Grada Požege, Gradske knjižnice i čitaonice Požega, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te ostali predstavnici relevantnih dionika iz javnog sektora na lokalnoj razini.

Uz radionice i okrugle stolove, odrađeno je i studijsko putovanje u Dansku u sklopu kojeg je održan sastanak s predstavnikom Danskog sindikata privatnog i javnog sektora, The Danish Confederation of Trade Unions, najvećeg sindikalnog udruženja u Danskoj koje je prepoznato kao najreprezentativnija organizacija radnika u privatnom i javnom sektoru, te sastanak u Udruzi lokalnih zajednica, najvećoj danskoj radničkoj organizaciji koja je zadužena za pregovaranje sa sindikatima.

Nadalje, u okviru projekta nastavnici Veleučilišta u Požegi zajedno s voditeljicom projekta sudjelovali su na International Conference on Education and New Developments (END 2019) u organizaciji World Institute for Advanced Research and Science (WIARS) u Portu (Portugal) sa znanstvenim radovima na teme  „Role of Social Dialogue Within Partnership Approach to European Cohesion Policy and Croatia Experiences“  i „Possibilities of EU Funds in Social Dialogue Development: Case Study of Croatia“.

U sklopu projekta, te na temelju provedenih istraživanja tijekom projektnih aktivnosti i znanstvenih radova izrađen je priručnik pod nazivom „Kako unaprijediti sustav bipartitnog socijalnog dijaloga?“. Navedeni priručnik , osim prikupljenih rezultata istraživanja o radnim odnosima i uvjetima rada u zemlji i inozemstvu, sadržavati će preporuke za razvoj i jačanje socijalnog dijaloga između partnera.

Zaključak nakon provedenih projektnih aktivnosti je taj da su nacionalni sektorski i međusektorski dijalozi i kolektivno pregovaranje bitni za postizanje utvrđivanja minimalnih standarda uvjeta rada i zapošljavanja odnosno izbjegavanja fragmentacije radne snage i konkurencije na temelju razlika u troškovima rada i radnih uvjeta.

Za uspješne rezultate socijalnog dijaloga potrebno je kod svakog sudionika dijaloga jačati administrativne kapacitete za djelatno sudjelovanje u dijalogu te kroz brojnije i obuhvatnije konzultacije, dok je zadatak Vlade i tijela državne uprave osigurati pravodobno i djelatno sudjelovanje predstavnika sindikata i poslodavaca u pripremi i raspravi te oblikovanju rješenja iz područja djelokruga dijaloga.

Projekt „Binarni kod 110“ (UP.04.2.03.0032) je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ „UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:685.086,44 HRK (100% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda)“

Projekt je prijavljen u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornosti Grada Požege.                                                                                                   

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: