Požega.eu
Promjena teme
Prijava
Pretraži Požega.eu

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste

PRIJE 1 GODINU
TEKST: D.K.

Prijavite se da možete ocijeniti članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prilagodba teksta
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

PRIJE 1 GODINU
TEKST: D.K.

Prilagodba teksta ▼
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

Sukladno odredbama Zakona o cestama (,,Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23) Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije, kao tijelo nadležno za upravljanje javnim cestama na svom području, objavljuje

JAVNI POZIV

nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste:

ŽC 4030 (Podravska Moslavina (DC34) – Zdenci – Orahovica – Kutjevo – Ferovac (DC51) – Pleternica (DC38)/ dionica Kutjevo u  k.o. Kutjevo

Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske  županije obavještava sve nositelje stvanih prava o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu u k.o. Kutjevo, na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta:

 ŽC 4030 (Podravska Moslavina (DC34) – Zdenci – Orahovica – Kutjevo – Ferovac (DC51) – Pleternica (DC38)/ dionica Kutjevo u  k.o. Kutjevo, dužine 8.500 m

Datum početka radova: 19. lipnja 2023.

Snirnku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja za upis javnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu izradit će ovlašteni inženjer geodezije Augustin Dušek, mag.ing.geod.et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1336, "Geo-AGI" d.o.o., 77. samostalnog bataljuna ZNG 19, Grubišno Polje. U postupku evidentiranja javnih cesta predstavnik Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije obilježit će granice zemljišta na kojem su izgrađene javne ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji osigurava da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih cesta, te zatražiti dodatna objašnjenja dana 21. srpnja 2023. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije na adresi Matije Gupca 6, 34000 Požega.

                                                    ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE POŽEŠKO -SLAVONSKE ŽUPANIJEOcijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.