Ivica Kovačević bezbrižno u kampanju: Jedini je kandidat za načelnika Općine Jakšić

Autor: D.K.
blank
blank
blank
blank
blank
blank

Pravovaljanu kandidaturu za izbor općinskog načelnika Općine Jakšić predao je samo jedan kandidat i to dosadašnji načelnik te Općine, HDZ-ovac Ivica Kovačević. Tako u kampanju za svoj peti načelnički mandat ulazi nikad bezbrižnije te bez predizborne euforije i trošenja energije na protukandidate žiteljima svoje općine može podnijeti račune za učinjeno u proteklom mandatu te planove za iduće četverogodišnje razdoblje.

A s obzirom na skroman općinski proračun, uz EU sredstva i sredstva s naslova Vlade RH uloženo je gotovo 36 milijuna kuna i to:

 • Izgrađen je sustav javne vodoopskrbe i odvodnje u naselju Tekić
 • Asfaltirano je 15-ak ulica i nogostupa u naseljima
 • Izgrađeni su nogostupi, autobusna ugibališta i pješački most  Eminovci te Radnovac i Rajsavac
 • Izvedena je energetska obnova područnih škola u Tekiću, Rajsavcu, Cerovcu, Traparima i Treštanovcima kao i matične škole sa športskom dvoranom u Jakšiću
 • Asfaltirana su malonogometna igrališta u Treštanovcima, Tekiću, Cerovcu i Rajsavcu
 • Izgrađena je komunalna, cestovna i plinska mreža u Gospodarskoj zoni
 • Izgrađeno je reciklažno dvorište
 • Obnovljeni su mjesni domovi u Bertelovcima i Tekiću, a u tijeku je obnova doma u Rajsavcu i starog vatrogasnog doma u Jakšiću
 • Završena je Izgradnja vatrogasnog tornja i dogradnja vatrogasnog doma u Jakšiću
 • Zamijenjena je dotrajala javna rasvjeta u naseljima Treštanovci, Rajsavac, a u naseljima Eminovci i u  Jakšiću  ugrađena je LED rasvjeta
 • Osigurana su sredstava za rad Dječjeg vrtića Jakšić, financira se produljeni boravak djece 1-3 razreda u osnovnoj školi, tu su i potpore za novorođenu djecu, te stipendije za studente, kontinuirana je pomoć osobama u potrebi sredstva za ogrjev i plaćanje režijskih troškova, a Općina podupire i sufinancira rad svih udruga s područja te DVD Jakšić

Za nadolazeće razdoblje priprema se niz projekata:

 • dogradnja Dječjeg vrtića u Jakšiću,
 • izgradnja doma za starije osobe u Jakšiću
 • izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u naseljima Cerovac i Granje
 • nastavak izgradnje komunalne, cestovne i druge infrastrukture u Gospodarskoj zoni Jakšić
 • Aglomeracija Pleternica- Izgradnja kolektorskog voda kanalizacije i crpnih stanica u naselju Jakšić
 • Izgradnja kružnog toka u Jakšiću, križanje  DC 51 i ŽC 4116
 • obnova kolnika i izgradnja pješačke staze u Treštanovcima
 • Izgradnja pješačke staze u Ulici kralja Tomislava u Eminovcima
 • Izgradnja biciklističko-pješačke staze Jakšić-Eminovci
 • Izgradnja biciklističko-pješačke staze Eminovci- Požega
 • Izgradnja biciklističko-pješačke staze Jakšić-Ovčare-Vetovo
 • asfaltiranje ulica u Rajsavcu, Jakšiću i Eminovcima
 • rekonstrukcija zgrade stare škole u mulitikultularni centar
 • obnova starog vatrogasnog doma u Jakšiću
 • energetska obnova  mjesnih domova u Eminovcima i Cerovcu
 • izgradnja mjesnog doma u Jakšiću- Stanica
 • izgradnja i opremanje rukometno-malonogometnog igrališta u Eminovcima
 • izgradnja LED rasvjete u Bertelovcima, Tekiću, Svetinji, Radnovcu, Cerovcu, Granju,  Treštanovcima i Rajsavcu

Nastavak i proširivanje socijalnih programa  i mjera potpore za sve dobne strukture stanovništva:

 • Povećanje naknada za novorođenu djecu
 • povećanje broja i iznosa stipendija
 • sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika
 • financiranje nabave radnih bilježnica za osmoškolce
 • financiranje produljenog boravka u dječjem vrtiću i osnovnoj školi
 • financiranje predškole
 • nabava ogrijeva i plaćanje režijskih troškova osoba u potrebi
 • božićnica za umirovljenike

Nastavak potpora programa i projekata svih udruga s područja Općine u športu, kulturi, rekreaciji i razonodi, kako mlađe populacije građana tako i građana starije dobi. Pored toga većini udruga osiguran je prostor za rad.

I dok je oporbena petorka u Općinskom vijeću u zadnjem mandatu bila itekako aktivna, a frcale su i teške riječi pa čak i tužbe, čini se da prevelike strke nema ni oko budućeg Općinskog vijeća. Zaprimljene su dvije pravovaljane liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Jakšić i to Hrvatske demokratske zajednice i Kandidacijske liste grupe birača na kojoj su se našli sve mladi ljudi između 19. i 24. godine života. A kako mladi ljudi itekako znaju što žele ostvariti svojim političkim djelovanjem, za očekivati je da će HDZ-ovi vijećnici s budućim općinskim vijećnicima s te liste izgraditi korektan odnos utemeljen na suradnji za dobrobit svih žitelja Općine Jakšić.

Komentiraj:

blank
blank
blank
blank