„Hrvatske vode“ dat će dio sredstava, a ostatak iz gradskog proračuna za istraživanja radi sanacije dva klizišta na požeškom predjelu Tabašnica i jednog u Mesnerovoj ulici

Autor: Jelenko Topić

Među potpisnicima ugovora za sufinanciranje saniranja klizišta sa Hrvatskim vodama je i grad Požega. Glavni direktor tog državnog poduzeća Zoran Đuroković potpisao je sa županima, gradonačelnicima i načelnicima 60 ugovora o sufinanciranju sanacije klizišta koja obuhvaćaju 112 od 137 klizišta ukupne vrijednosti 54,9 milijuna kuna od čega 32,4 milijuna kuna.

Hrvatske vode sufinanciraju troškove sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura županijskih cesta i nerazvrstanih cesta, a udio u sufinanciranju određen je prema indeksu razvijenosti. Do sada je zaprimljeno 137 zahtjeva za sufinanciranjem sanacije klizišta, a Hrvatske vode će, prema Planu upravljanja vodama, u ovoj godini za sanaciju klizišta izdvojiti 50 milijuna kuna.

S jedinicama lokalne samouprave potpisano je 47 ugovora kojima se sufinancira 96 klizišta ukupne vrijednosti 40,1 milijuna kuna od čega Hrvatske vode sufinanciraju 24,3 milijuna kuna, ovisno o stupnju razvijenosti JLS-a. Ugovor je potpisan i sa gradom Požegom na kojega je potpis dao gradonačelnik Darko Puljašić.

Navedeni program sanacije klizišta usvojilo je Gradsko vijeće Požege, a on obuhvaća dva klizišta na jugozapadnom dijeli grada tj. na predjelu Tabašnica, te jednog u Mesnerovoj ulici na području gradske četvrti Jagodnjak. Sredstva su namijenjena za istraživanje tih lokacija nakon čega će krenuti radovi, a ukupno će stajati 660 tisuća kuna. Ovisno o razvijenosti grada ili općine Hrvatske vode sudjeluju u tom iznosu. Grad Požega će od njih dobiti 40 posto sredstava što iznosi više od 260 tisuća kuna, dok će preostala sredstva ići iz gradskog proračuna.

Sa županijama je potpisano 13 ugovora kojima se sufinancira 16 klizišta ukupne vrijednosti 14,7 milijuna kuna od čega Hrvatske vode sufinanciraju 8.1 milijuna kuna.

Ukupan broj klizišta koji će se sufinancirati 2019. godine je 112, a od toga je 96 klizišta na nerazvrstanim cestama i 16 klizišta na županijskim cestama.

Vlada Republike Hrvatske je prepoznala problem klizišta i reagirala konkretnim mjerama. Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva stvoreni su preduvjeti za trajno osiguravanje sredstava za sanaciju šteta od klizišta. Tako je propisano da se prihod od vodnog doprinosa koristi za sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura.

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Translate »