Gradu Kutjevu 35 tisuća kuna pomoći iz državnog proračuna za izradu prostornog plana

KUTJEVO – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je sredstva u proračunu koja će se koristiti kao pomoć za izradu prostornih planova uređenja. Općine i gradovi svoje su zahtjeve Ministarstvu mogli uputiti u razdoblju od 12. svibnja do 01. srpnja 2016. godine što je učinio grad Kutjevo kojem je odobreno za tu namjenu gotovo 35 tisuća kuna.

Za pomoć sufinanciranja izrade prostornih planova Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je tri milijuna kuna, a grad Kutjevo je jedina jedinica lokalne samouprave s područja Požeško-slavonske županije kojoj su odobrena sredstva za tu namjenu.

Josip Budimir, gradonačelnik Kutjeva

Prema riječima kutjevačkog gradonačelnika Josipa Budimira u izradu prostornog plana za područje grada Kutjeva već se krenulo koji je posao povjeren Zavodu za prostorno planiranje Požeško-slavonske županije.

-Vrijednost tog projekta je 69 tisuća kuna, aplicirali smo i podnijeli zahtjev za sufinanciranje. Jako će nam dobro doći pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koje će nam u 50% iznosu ukupnog iznosa cijene izrade plana. Kutjevo kao lokalna jedinica samouprave razvrstana je u II. skupinu po indexu razvijenosti, a prema utvrđenim kriterijima nadležnog Ministarstva I. i II. skupini dodjeljuje se 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana. Bitna nam je svaka kuna pa iz tog razloga zahvaljujem na dodjeli sredstava jer nećemo trebati sami platiti cijeli iznos. Jako dobro znamo gdje ćemo uložiti sredstva koja su nam ostala od tog projekta izrade prostornog plana – rekao je gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir koji je dodao kako e nada da bi cijeli posao trebao biti dovršen do kraja godine.

Prilikom raspodjele sredstava Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u obzir je uzimalo nekoliko kriterija, između ostalih indeks razvijenosti, stratešku važnost u odnosu na velike razvojne, infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava, mogućnost sufinanciranja projekata iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana.

Jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju grad Kutjevo dužan je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih.

U prošloj 2014. godinu pomoć na sufinanciranje izrade prostornog plana ostvarili su općina Brestovac koja je dobila 8.900 kuna, a grad Pleternica 15.700 kuna.

/Foto: arhiva, pozega.eu/

0 Comment