Gradnju volonterskog centra u napuštenom selu Vranić kraj Orljavca priprema Udruga za kreativni razvoj „Slap“ iz Osijeka

Autor: DK

Ovih dana Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije uputio je javni poziv vlasnicima zemljišta na području napuštenog sela Vranić nedaleko Orljavca da se očituju o postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju objekta Udruge za kreativni razvoj „Slap“ iz Osijeka.

Pozvane su stranke u postupku, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s predviđenom lokacijom za koju se izdaje građevinska dozvola. Riječ je o osam osoba kojima dostava nije moguća ili nije prikladna, a osobito osobama čija adresa nije upisana u zemljišnoj knjizi niti katastru, kao i osobama nepoznata boravišta.

Oni imaju mogućnost  uvida u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu koji je pokrenula Udruga „Slap“ za građenje objekta javne i društvene namjene u kojemu će biti smješten volonterski centar navedene udruge na katastarskoj čestici broj 951, katastarske općine Vranić.

Uvid se  može se izvršiti 6. studenog ove godine u 10 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo županije, županijska ulica 7 u  Požegi.

Ovo selo raseljeno je tijekom domovinskog rata, te u njemu ne živi nitko, a izgradnja ovog centra zasigurno može donijeti razvojne pomake na području brestovačke općine. Zasada nisu poznati detalji o planovima i veličini tog centra koji će biti od koristi žiteljima tog nerazvijenog područja.

Udruga za kreativni razvoj „Slap“ bavi se razvojnim projektima kroz koje potiče socijalno zapošljavanje, društveno odgovorno poslovanje, međusektorsku suradnju, a kroz svoj trening centar radi na održivosti organizacija civilnog društva.

Kako zaposliti ljude koji bi sami teško pronašli posao, pitanje je na koje svojim djelovanjem odgovor pokušava dati udruga Slap. Socijalno zapošljavanje, kao temelj ruralnog razvitka, utkano je u sve projekte koje je Slap u deset godina postojanja proveo i još uvijek provodi na području Slavonije, a indirektno i na području čitave Hrvatske.

Projekti koje provodi Slap koncentrirani su na razvitak ljudskih i organizacijskih kapaciteta, umrežavanje i povezivanje, prije svega u organizacijama civilnog društva, a zatim među malim obrtima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, zadrugama i drugim.

U provedbi projekata Slap surađuje i s mnogim institucijama i poslovnim subjektima. No, najveća su vrijednost udruge Slap njeni korisnici – brojni pojedinci i organizacije koji su prošli kroz Slapove programe, zajedno sa Slapom jačali i rasli, radili na razvitku vlastitih kapaciteta i danas uspješno djeluju, svatko u svom području, obavljajući poslove koje vole raditi, napredujući u njima i takvim radom doprinoseći čitavoj zajednici u kojoj djeluju.

Razvoj ljudskih resursa i jačanje socijalnog kapitala, s ciljem društvenog i gospodarskog razvoja regije, kroz edukaciju i podršku potencijalnim nositeljima razvoja te kroz jačanje partnerskih modela suradnje sva tri sektora civilnoga društva.

Foto: Ilustracija

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: