Gradit će se dalekovod od Mališćaka do budućeg hotela Vinota dug 730 metara

Autor: Jelenko Topić

Zbog potreba opskrbe električnom energijom predviđa se izgradnja dalekovoda kojim će se napajati strujom budući hotel Vinota u Velikoj. Navedeni dalekovod gradit će se na nekoliko zemljišnih površina katastarske općine Velika. Koristit će se kabeli postavljeni u zemljani rov dubine jedan metar, a ukupne duljine 730 metara. Radovi će se obaviti kroz mjesec dana u slijedećoj godini.

Na planiranoj trasi dalekovoda nalaze se instalacije telefonskog kabela, plinovoda, vodovoda, kanalizacije i niskonaponskih električnih vodova. Novi dalekovod počinje od trafostanice Velika 3 kod Nastavno-obrazovnog centra HEP-a Mališćak, a završava kod buduće trafostanice Velika 11 koja će biti smještena unutar kruga hotela Vinota.

Da bi se postavio navedeni podzemni kabel izvršit će se dubinska bušenja i postavljanje odgovarajućih  cijevi na lokacijama križanja sa županijskom cestom Velika – Jankovac, zatim  ispod potoka Veličanka, križanja sa županijskom cestom Velika – Nevoljaš, te ispod potoka Topličanka.

Izgradnja kabelskog dalekovoda ići se većim dijelom paralelno s cijevima vodovodnih instalacija. Na dva mjesta trasa planiranog dalekovoda presijeca potoke Veličanka i Topličanka, a s obzirom da se navedeni vodotoci planiraju premostiti bušenjem ispod korita vodotoka, neće se prekinuti uzdužna povezanost vodotoka, niti će doći do zadiranja u njihoe obale i korita.

Kroz ove aktivnosti neće biti utjecaja na  očuvanje i cjelovitost ovdašnje ekološke mreže, a neće se uklanjati vegetacija, pa je Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na osnovu  zahtjeva nositelja ovih radova HEP ODS d.o.o. Elektra Požega izdao rješenje za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

-Planirani zahvat – izgradnja kabelskog dalekovoda Velika 3-Velika 11 prihvatljiv je za ekološku mrežu – stoji u tom rješenju izdanom na rok od četiri godine, a potpisala ga je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo dipl. oec. Branka Kuba.

Foto: Ilustracija

Komentiraj:

blank