Grad Požega utrošio milijun kuna u infrastrukturu mjesnih odbora

POŽEGA – Danas je gradonačelnik Požege Vedran Neferović sa svojim zamjenikom Mariom Pilonom posjetio Područnu osnovnu školu u Vidovcima, Osnovnu školu Julija Kempfa Požega te mjesno groblje u Golobrdcima na kojem se odrađuju manji građevinski radovi.

U Područnoj školi u Vidovcima koju pohađa 90-ak djece uloženo je oko 300 tisuća kuna u preuređenja nekadašnjeg stana kojeg su koristili učitelji a koje će prostorije u buduće biti učionice i prostorija za nastavno osoblje i rad defektologa. U tom dijelu zgrade uređen je i sanitarni čvor. Uređenjem novih prostorija biti će moguća namjena jedne sadašnje učionice u manju sportsku dvoranu što je od velike potrebe za sadašnje učenike koji u zimskim uvjetima nemaju mogućnost za nastavu tjelesnog odgoja. U završnoj je fazi i uređenje učionice za predškolski odgoj sa didaktičkim pomagalima. Sa 15.studenim započinje predškolska nastava u kojoj će bit 17 budućih malih školaraca iz Vidovaca i Dervišage koji pripadaju osnovnoškolskom obrazovanju Područnoj školi u Vidovcima. Planira se i uređenje kuhinje koja nekada davno u toj školi egzistirala i bila korištena u obje školske smjene. Sadašnja Područna škola ima jednosmjensku nastavu što je i tendencija u budućnosti obrazovnog sustava.

U Osnovnoj školi Julija Kempfa u sklopu koje je poseban odjel za djecu s posebnim potrebama koji pohađa 40-ero djece sa cijelog područja požeštine, utrošeno je oko 50 tisuća kuna u uređenje sanitarnog čvora koji je prilagođen i za djecu sa invaliditetom.

Mjesno groblje u Golobrdce kojemu gravitiraju još tri sela, Štitnjak, Novi Štitnjak i Marindvor također se uređuje proračunskim novcem grada Požege u iznosu od 60 tisuća kuna u kojem su postavljene koce na ulaznoj stazi od ograde do kapelice. Radi se i na uređenju parkirališnog prostora koje će u prvoj fazi biti zemljano uređeno.

– Do sada je oko milijun kuna utrošeno u infrastrukturna uređenja mjesnih odbora – rekao je zamjenik gradonačelnika Mario Pilon dok je gradonačelnik Neferović istaknuo kako se želi ravnomjerno ulagati u infrastrukturu u sve dijelove grada.

0 Comment

Send a Comment