Godinu dana prije isteka mandata mora se raspisati natječaja za ravnatelja/ravnateljicu požeškog Kazališta

Autor: DK

POŽEGA – Odgovor na otvoreno pismo gradske vijećnice u Gradskom vijeću grada Požege Tamare Puač primili smo od predsjednika Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega Josipa Lisjaka kojeg prenosimo u cijelosti.

Temeljem čl. 40. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) pozivamo vas da u cijelosti objavite priopćenje na otvoreno pismo gradske vijećnice Tamare Puač, objavljeno danas (31. siječnja 2017. godine) u vašem mediju.

Natječaj za imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta Požega objavljen je dana 27. siječnja 2017. godine u „Narodnim novinama“, broj: 8/2017 i u tiskanom izdanju „Glasa Slavonije“ istoga dana. Natječaj je sukladno zakonskim odredbama Zakona o kazalištima (Narodne novine, broj: 71/06, 121/13, 26/14) i Statutu Gradskog kazališta Požega (broj: 534/2013) raspisalo Upravno vijeće Gradskog kazališta Požega, a ne gradonačelnik.

Prema članku 27. Zakona o kazalištima i članku 20. Statuta Gradskog kazališta Požega, natječaj se raspisuje najkasnije godinu dana prije isteka mandata ravnatelja.

Članak 27. Zakona o kazalištima glasi:

„Intendant, odnosno ravnatelj imenuje se na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine. Uvjeti za imenovanje propisuju se aktom o osnivanju i statutom.

Natječaj se raspisuje najkasnije godinu dana prije isteka mandata intendanta, odnosno ravnatelja. Natječaj raspisuje i provodi kazališno vijeće.

Osnivač je obvezan prije raspisivanja natječaja za intendanta, odnosno ravnatelja, uvažavajući umjetničke kriterije, utvrditi osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

Programski i financijski okvir iz stavka 3. ovoga članka čini sastavni dio natječaja za imenovanje intendanata ili ravnatelja kazališta i dostupni su kandidatima na uvid.

Natječaj iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u dnevnom tisku i u »Narodnim novinama«, osim dijela što se odnosi na programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje.“

Članak 20. Statuta Gradskog kazališta Požega glasi:

„Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine, a istekom mandata može biti ponovo imenovan.

Natječaj se raspisuje najkasnije godinu dana prije isteka mandata ravnatelja. Natječaj raspisuje i provodi Upravno vijeće.

Osnivač je obvezan prije raspisivanja natječaja za ravnatelja uvažavajući umjetničke kriterije, utvrditi osnovni programski i financijski okvir za slijedeće četverogodišnje razdoblje. Programski i financijski okvir sastavni su dio  natječaja za imenovanje ravnatelja i dostupni su kandidatima na uvid. Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i Narodnim novinama, osim dijela koji se odnosi na programski i financijski okvir za slijedeće razdoblje.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.“

Sukladno navedenom, natječaj je raspisan u skladu s važećim zakonima i u zakonskom roku.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

GRADSKOG KAZALIŠTA POŽEGA

Josip Lisjak, dipl. ing. geod.

Foto: Ilustracija, novilist.hr

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: