Franjevački samostan u Požegi dobiva novog “poglavara”

Autor: DK

Franjevački samostan unutarnji dioPOŽEGA – Pod predsjedanjem fra Ivana Sesara generalnog vizitatora i predsjednika 39. Kapitula  Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda održana je “Tabula” kapitulskoga kongresa od 30. lipnja do 3. srpnja 2014. godine na kojem su doneseni odluke o premještajima braće franjevaca.

Nakon dugog niza godina dolazi i do promjene na čelu požeškog Franjevačkog samostana i župnika župe sv. Duha u Požegi. Dosadašnji gvardijan i župnik fra Josip Poleto raspoređen je na novu službu, za župnika župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja Zapolje. gdje već jedno vrijeme i obnašao istu službu.

Fra Josip Poleto, dosadašnji gvardijan Franjevačkog samostana Požega

Fra Josip Poleto, dosadašnji gvardijan Franjevačkog samostana Požega

Za novog gvardijana požeške Franjevačke crkve i župnika župe Duha Svetoga Požega imenovan je fra Milan Krišto koji je do sada obnašao službu provincijskog definitora koju će i dalje uz službe u Požegi obnašati.

fra Milan Krišto, novi gvardijan Franevačkog samostana Požega

fra Milan Krišto, novi gvardijan Franevačkog samostana Požega

Fra Igor Barišić, fra Nenad Meter i fra Gracijan Biršić, dosadašnji fratri koji su bili na službi u Požegi, također su dobili raspored za obnašanje novih službi.

Fra Igor Barišić prelazi u Franjevački samostan Našice gdje će obnašati službu župnog vikara u župi sv. Antuna Padovanskog. Za župnog vikara u župu sv. Antuna Padovanskog Čakovec odlazi fra Nenad Meter a fra Gracijan Biršić odlazi u Franjevački samostan Trsat gdje mu se povjerava služba ispovjednika.

U požeški Franjevački samostan dolaze dva nova fratra fra Drako Sudarić, koji je do sada obnašao službu župnog vikara u Borovom Naselju i fra Domagoj Šimunović koji do sada bio u Franjevačkom samostanu Slavonski Brod. Fra Darku je u Požegi uz službu župnog vikara župe Duha Svetoga povjerena i služba ekonoma Franjevačkog samostana, a fra Domagoj će obnašati službu župnog vikara. Službu župnog vikara u župi i nadalje će obnašati i fra Zlatko Papac koji nije zahvaćen premještajima i ostaje u Franjevačkom samostanu Požega.

Očekuje se da će tijekom srpnja i službeno preuzeti povjerene službe novi fratri koji su raspoređeni u Franjevački samostan Požega.

(Foto: djos.hr, ofm.hr, garten.hr)

   

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: