Đuro Šurbek (Velika) primio odličje za životno djelo, a Mato Ramić (Bektež) za posebne zasluge u vatrogastvu /FOTO/

Redovita godišnja izvještajna skupština Vatrogasne zajednice(VZ) Požeško-slavonske županije donijela je planove za 2020. godinu, a prihvaćena su sva izvješća o prošlogodišnjem radu. Kao gosti su nazočili Nikica Mužević, potpredsjednik HVZ, zamjenik požeškog župana Željko Jakopović, načelnik općine Kaptol Mile Pavičić, zamjenik gradonačelnice Pakraca Marijan širac, te predstavnici policije, vojske i drugih institucija.

Predsjednik  VZ Željko Petrović prezentirao je rad kroz video projekcije, a žuipanijski vatrogasni zapovjkednik Josip Ugrin zahvalio se svima na suradnji.

Jedna od osnovnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju bila je daljnja obnova i operativna spremnost vatrogasnih društava, omasovljenje i podmlađivanje vatrogasne organizacije, te osposobljavanje vatrogasnih kadrova za zvanja, klase i specijalnosti, kao i informativno-promidžbenih i preventivnih aktivnosti u cilju popularizacije vatrogastva i širenja protupožarne kulture, kao i otklanjanja uzročnika požara u životnim i radnim sredinama.

Poseban značaj dat je pripremama za provedbu pojačanih mjera zaštite od požara u tijeku ljeta i ljetne požarne sezone, a posebice u tijeku provođenja žetvenih radova, te slanje vatrogasne mladeži iz DVD-a koja su stekla pravo učešća u Kamp vatrogasne mladeži u Fažani kao nagrada za njihov rad u vatrogasnoj organizaciji u želji da isti nakon punoljetnosti pređu u operativno članstvo, obilježavanju obljetnica, provedbi vatrogasnih natjecanja djece, mladeži i vatrogasaca, priprema ekipa za nastup na županijskom vatrogasnom natjecanju djece i vatrogasne mladeži.

Na ovom području djeluje 56 dobrovoljnih društava(DVD), od čega 54 na teritorijalnom principu (u naseljima i gradovima), a 2 u gospodarstvu. Sva DVD-a djeluju na dobrovoljnom principu i u cijelosti sa dobrovoljnim članstvom, osim DVD-a Požega sa 4 uposlenih djelatnika (2 servisera vatrogasnih aparata, vozač-vatrogasac i ujedno spremištar za vozila, osobnu, zaštitnu i skupnu vatrogasnu opremu i spremačica) i DVD Pakrac sa 4 uposlena djelatnika (serviser vatrogasnih aparata, vozač-vatrogasac i ujedno spremištar za vozila, osobnu, zaštitnu i skupnu vatrogasnu opremu, knjigovođa i spremačica na pola radnog vremena). Istovremeno je djelovala JVP Grada Požega i JVP Požeško-slavonske županije kao javne ustanove svaka sa po 20 djelatnika. Temeljem Zakona o vatrogastvu i kategorizacije vatrogasnih postrojbi JVP Grada Požege, JVP Požeško-slavonske županije, te dobrovoljna društva Požega, Pakrac, Lipik, Pleternica, Kutjevo, Brestovac, Velika, Kaptol, Čaglin i Jakšić koja su stožerne-središnje vatrogasne postrojbe svojih gradova i općina, što je potvrđeno i dosadašnjim protupožarnim elaboratima.

Gledano ukupno dobiva se dojam da tehnike ima dovoljno. Međutim, ako se ima u vidu broj DVD-a, te broj MO, naselja i poduzeća, te požarna opterećenja u istima utvrđena Procjenama ugroženosti i Planovima zaštite od požara županije, gradova i općina kao i obveze koje proizlaze iz zakonskih i podzakonskih akata, navedena oprema još uvijek u cijelosti sukladno pozitivnim propisima ne zadovoljava, jer je još uvijek nema u dovoljnim količinama, a postojeći dio pomalo i zastarjeva (vatrogasna vozila) ili je djelomično ili u potpunosti neispravan (posebice stare vatrogasne pumpe koje još služe samo za suhe vježbe). U ovom razdoblju poklanjana je izuzetna pažnja preventivnim aktivnostima.

Ovdašnja vatrogasna organizacija je u 2018. godini imala, zahvaljujući povoljnijim klimatskim uvjetima, manje intervencija u odnosu na 2017., a posebice kada se usporede podaci u odnosu na 2014. godinu kada je u poplavama najveći dio posla oko spašavanja materijalnih dobara obavila vatrogasna organizacija, jer je u 2014. bilo 2.209 samo tehničkih intervencija (spašavanje, urušavanje, ispumpavanje, uklanjanje prepreka i dr.) ili ukupno 2.694 intervencija i događaja.  

Kroz prošlu godinu gradovi i općine uglavnom su redovito u mjesečnim obrocima doznačavali planirana sredstva za redovitu djelatnost područnih vatrogasnih zajednica i DVD-a. Nadaju se da će uz maksimalno razumijevanje i angažiranje svih tijela Požeško-slavonske županije i  jedinica lokalne samouprave i uprave, HVZ-e i ostalih čimbenika zainteresiranih za razvoj vatrogastva i zaštite od požara, vatrogasna organizacija županije postizati daljnje uspjehe u razvoju vatrogastva i zaštite od požara.

Pozvali su štovatelje vatrogastva, a posebice gradonačelnike, načelnike i saborske zastupnike iz ove i drugih županija da ulože dodatni napor u potpori i ostvarivanju  prijedloga za poboljšanja stanja kroz donošenja novog Zakona o vatrogastvu.

 – Županija je uvijek bila uz vatrogastvo jer je dobro organizirano, a za daljnji rad ključni su ljudi, oprema i osposobljenost – istakao je pozdravljajući skup zamjenik župana Željko Jakopović. Pozdravne riječi uputili su još Slavko Marinac, predstavnik Civilne zaštite, te Nikica Mužević, potpredsjednik HVZ.

On je Đuri Šurbeku iz DVD Velika uručio odličje HVZ za životno djelo, a Mati Ramiću iz  DVD Bektež odlikovanje za posebne zasluge u vatrogastvu.

Zahvalnice VZ županije za dugogodišnju suradnju i razvoj dobili su Slavko Marinac, Borislav Horvat, Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac i Stanica za tehnički pregled Herz iz Požege.

Foto: D: Mirković [FGAL id=257104]

0 Comment