Društvene domove u požeškim naseljima bez zakupnine mogu koristiti mjesni odbori, udruge, gradske tvrtke, zatim za izbore i gradske aktivnosti, ali i za karmine

Autor: Jelenko Topić

Gradonačelnik Požege Darko Puljašić donio je  u skladu sa Statutom grada i Zakonom o lokalnoj samoupravi Pravilnik o upravljanju društvenim domovima smještenim u naseljima na tome području. Njime je propisano korištenje i davanje u povremeni zakup poslovnih prostora u tim objektima.

Domovi su predani bez naknade na upravljanje i korištenje Mjesnim odborima na području grada Požege, a oni su odgovorni za štetu nastalu na objektu kao i za štetu proizašlu iz korištenja društvenim domom. Navedeni prostori  prvenstveno se koriste za potrebe rada Vijeća Mjesnih odbora, a povremeno prema ukazanoj potrebi za potrebe grada Požege, te za druge potrebe u skladu sa ovim Pravilnikom.

Predviđeno je da se korištenje, odnosno povremeni zakup poslovnog prostora u domovima, može odobriti u svrhu održavanja zabava, svadbi, obiteljskih prigoda kao što su rođendani, krštenja, prva pričest, krizma, obljetnice i slično, zatim održavanje karmina, savjetovanja, predavanja, tribine, prezentacije, priredbe, zatim športskih i kulturnih priredbi, za aktivnosti udruga s područja grada, te predizbornih skupova i druge aktivnosti političkih stranaka.

Prostor se može dati u povremeni zakup pravnim i fizičkim osobama ako se time ne ometa djelatnost mjesne samouprave. Ukoliko pojedini Mjesni odbor u dužem vremenskom razdoblju nema potrebu za povremenim zakupom cijelog ili nekog dijela poslovnog prostora u društvenom domu, isti se može dati u zakup pravnim ili fizičkim osobama.

Poslovni prostor se može dati u povremeni zakup jednokratno ili na određeno vremensko razdoblje.

Dozvoljen je povremeni zakup bez plaćanja naknade, odnosno plaćanja zakupnine Mjesnim odborima, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, vatrogasnoj zajednici, ustanovama čiji je osnivač grad Požega, trgovačkim društvima koja su u cijelosti ili u većinskom vlasništvu grada, tijelima državne uprave i Požeško-slavonske županije, vjerskim organizacijama za potrebe obavljanja vjerskih obreda, organizaciji Crvenog križa Požega, udrugama koje su osnovane radi djelovanja u određenom naselju u kojemu se nalazi društveni dom (sportski klubovi, klubovi žena i sl.), te za potrebe održavanja izbora ili drugih aktivnosti koje organizira grad Požega.

Nadalje prostor se može dati u povremeni zakup bez plaćanja zakupnine udrugama, neprofitnim organizacijama i drugim fizičkim i pravnim osobama za provođenje programa ili projekata od interesa za grad Požegu ili opće dobro, ako gradonačelnik ocijeni da je njihova djelatnost od takvog interesa.

Društveni domovi svrstani su u tri kategorije o čemu se donosi posebna odluka na razini grada.

Kod određivanja zakupnine osim kategorije objekta ključni su svrha zakupa, te mjesto življenja zakupnika. Tako se primjerice u sve tri kategorije ne plaća zakupnina za karmine ukoliko zakupac živi na tome području, dok se za ostale korisnike ona naplaćuje u iznosu od 300 do 500 kuna.

Slični su  omjeri cijena i za zakup ovih domova za druge svrhe pri čemu dakako najpovoljnije uvjete imaju domicilni zakupnici, tj oni koji tu žive ili imaju sjedište poslovnog i društvenog subjekta na tomu području.

Recimo još da su cijene zakupa za svadbe i zabave iste u svim objektima. Ovim dokumentom predviđeno je vrijeme zakupa za pojedinu namjenu pa je tako na primjer za održavanje svadbe predviđen zakup u trajanju od četiri dana, zabave od tri dana itd, čime je omogućeno da zakupnik može pripremiti navedeno događanje, te očistiti prostor i vratiti ga u prvobitno stanje.

Kod zakupa sklapa se ugovor sa gradom, a sredstva se uplaćuju u korist gradskog proračuna.

Pravilnikom je obuhvaćena odgovornost zakupnika za eventualnu nastalu štetu i dužnost da to sanira, posebno je predviđeno eventualno korištenje opreme u objektu(posuđe i slično), a zakupac ima obavezu svih prijava za to događanje(autorska prava, MUP itd.), te plaćanja tih obaveza.

Ovim aktom zabranjeno je pušenje u navedenim prostorima, te unošenje eksplozivnih i zapaljivih materijala, te oružja i narkotika.

Foto: Arhiva, pozega.eu

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: