Dr. sc. Ivan Vukoja postaje ravnatelj požeške bolnice; 30 godina ovu je ustanovu izuzetno uspješno vodio prof. dr. sc. Željko Glavić

Autor: D.K.

Mladi internist, gastroenterolog dr.sc. Ivan Vukoja, od 1. siječnja 2021. godine postaje čelni čovjek Opće županijske bolnice Požega. Tako su odlučili na današnjoj sjednici članovi Upravnog vijeća požeške bolnice.

Punih 30 godina na čelu ove institucije je prof.dr. Željko Glavić. Za njegova mandata požeška je bolnica stekla reputaciju s kakvom se može pohvaliti vrlo malo zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Letvica je visoko podignuta i novog ravnatelja očekuju veliki izazovi kako bi bolnica sačuvala svoj status jedne od najuspješnijih bolnica u Hrvatskoj.

dr. sc. Ivan Vukoja

Ivan Vukoja, rođen je 13. srpnja 1984. godine u Požegi, osnovnu školu završio je u Pleternici, a opću gimnaziju u Požegi. Po narodnosti je Hrvat, državljanin Republike Hrvatske, oženjen je i otac jednog djeteta.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2003. godine,  gdje je 2009. godine diplomirao, a na istom fakultetu 2019. godine stekao naslov doktora znanosti.

Pripravnički staž obavio je u Specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Lipiku te 2010. godine položio stručni ispit. Specijalizaciju iz interne medicine u odradio je u KB Dubrava gdje je 2015. godine položio specijalistički ispit, a nakon odrađene subspecijalizacije 2018. godine položio je subspecijalistički ispit iz gastroenterologije.

Od 2010. godine zaposlen je u Općoj županijskoj bolnici Požega, od 2018. godine voditelj je Odjela za hemodijalizu. Od 2016. do travnja 2020. godine bio je član Upravnog vijeća OŽB Požega ispred Stručnog vijeća OŽB Požega, od kada je zamjenik ravnatelja OŽB Požega.

U Službi za internu medicinu OŽB Požega radi od 2010. godine, gdje se u svom stručnom radu bavi gastroenterologijom, a u požešku bolnicu uveo je visokosofisticiranu metodu endosonografije, koja se rutinski radi od 2018. godine.

Od 2018. godine predavač je na Visokoj školi Ivanić-Grad gdje je izabran za predavača visoke škole te je voditelj predmeta klinička medicina 3. i 4. te gerontologija.

Aktivno je sudjelovao na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima i kongresima 22 puta, te sudjelovao u organizaciji niza znanstvenih i stručnih skupova i kongresa kao član znanstvenog, kongresnog ili organizacijskog odbora. Autor ili koautor je 14 stručnih i znanstvenih radova u domaćim i stranim časopisima.

Gostujući je autor specijalnih izdanja časopisa Hrana u zdravlju i bolesti  povodom 10. i 11. simpozija Štamparovi dani, 2018. i 2019. godine.

 Bio je predsjednik Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Požeško – slavonske županije, od 2012. do  2017. godine, predsjednik i osnivač Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar (UNZAŠ), osnivač i tajnik (od 2015. do  2018. godine) Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL), član Upravnog odbora Hrvatskog društva mladih liječnika Hrvatskog liječničkog zbora (HDML HLZ) od 2015. godine, član Povjerenstva za ostale liječničke djelatnosti Hrvatske liječničke komore 2015. – 2018., član Povjerenstva za palijativnu medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske od 2016. godine.

Voditelj projekta Zdravlje svima financiranog od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 2014. godine, a od 2018. godine voditelj navedenog programa kroz Institucionalnu programsku suradnju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

prof.dr.sc. Željko Glavić

Podsjetimo, još uvijek aktualni ravnatelj Opće županijske bolnice Požega, prof.dr.sc. Željko Glavić, došao je 1990. godine na čelno mjesto tadašnjeg Medicinskog centra Požega u sklopu kojeg je bio tadašnji Dom zdravlja i požeška bolnica. Od 1994. godine ravnatelj je Opće županijske bolnice u Požegi na kojem mjestu je sve do danas, odnosno biti će do 31.prosinca 2020. godine.

Prof.dr.sc. Željko Glavić rođen je 20. listopada 1954. godine u Požegi, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Oženjen je i otac je dvoje odrasle djece. Medicinski  studij upisao je 1973. godine, a 18. srpnja 1978. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Pripravnički staž obavio je u Medicinskom centru u Požegi, a specijalizaciju iz opće kirurgije u Kirurškoj klinici KB “Sestre Milosrdnice” u Zagrebu gdje je 1986. godine položio specijalistički ispit.          Poslijediplomski studij iz opće kirurgije završio je 1987. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je 1989. godine magistrirao.

U Službi za kirurgiju požeške bolnice radi od 1979. godine s prekidima zbog odsluženja vojnog roka i staža u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Nakon završetka specijalizacije bavi se uglavnom abdominalnom kirurgijom, iz kojeg je područja u više navrata pohađao dodatnu edukaciju na domaćim i stranim klinikama, te završio užu specijalizaciju iz digestivne abdominalne kirurgije.

U 2000. godini obranio je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2002. god. priznat mu je naslov primarijus. U srpnju 2003. god. izabran je za docenta na Medicinskom fakultetu u Osijeku gdje je od tada i u kumulativnom radnom odnosu, te 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku izabran u zvanje izvanrednog profesora. U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika izabran je 2015. godine.

Od 1979. do 1984. predavač je anatomije i fiziologije u srednjoj medicinskoj školi, a od 2000. g. predavač je kirurgije studentima Visoke zdravstvene škole iz Zagreba.

Od utemeljenja Medicinskog fakulteta u Osijeku sudjeluje u nastavi iz kirurgije i ratne kirurgije. Aktivno je sudjelovao na stručnim skupovima i kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu 86 puta, te u organizaciji niza znanstvenih i stručnih skupova i kongresa kao član znanstvenog, kongresnog ili organizacijskog odbora.

Prof. Glavić objavio je 54 stručna i znanstvena rada u domaćim i stranim časopisima.

Urednik je Zbornika stručnih i znanstvenih radova u Požeškoj bolnici  od 1936.-1996, urednik priručnika Osteosinteza dugih kostiju – pogreške i komplikacije (Rukavina A., 1999.),  udžbenika Kirurgija dojke (Fajdić J, Džepina I, 2006.), član je uredničkog vijeća stručnih priručnika Pojavnost raka u Požeškoj regiji (1998.), Bolesti dojke (1998.), udžbenika Suvremena dijagnostika bolesti dojke (Medicinska naklada, Zagreb, 2001.), Zbornika znanstvenih, stručnih i književno-umjetničkih radova bivših učenika i profesora požeške Gimnazije 1699-1999. (2003. g.), urednik je i koautor Monografskog priručnika Četrdeset godina onkološke zaštite u Požegi (2009. g.) Član je i Savjeta  Medicinskog vjesnika i Uredničkog vijeća časopisa Zlatna dolina, a od 2005. godine urednik istoga.

U Hrvatskom liječničkom zboru član je Upravnog odbora, kao i član više domaćih i stranih stručnih društava. Predsjednik je savjeta za zdravlje Požeško-slavonske županije od 2009. godine te član Povjerenstva za dodjelu naziva primarijus Ministarstva zdravlja RH od 2012. do 2016. godine.

Kao istraživač je sudjelovao u tri znanstvena projekta. Mentor je za više diplomskih radova, magistarskih i doktorskih studija, te specijalizacija iz opće kirurgije. Recenzent je u nekoliko stručnih časopisa (Science Monitor, Acta Clinica Croatica, Indian Journal of Surgery).

1995. godine dobio je Nagradu grada Požege za doprinos razvoju požeškog zdravstva, 1999. Diplomu Hrvatskog liječničkog zbora povodom 125. obljetnice utemeljenja, za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije HLZ-a, medicinske znanosti i zdravstva RH, a 2005. na prijedlog Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju Povelju Hrvatskog liječničkog zbora. Odlikovan je Spomenicom i Hrvatskim trolistom za sudjelovanje u Domovinskom ratu.

Od 2016. godine je redovni profesor na Medicinskom fakultetu i Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.

Više iz kategorije

kdslots777 luxury333 batman138 rajacuan max77 fit188 ajaib88 megahoki88 warung168 emas168 7winbet mantul138 koko138 brobet77 gaco88 vegashoki88 bonus138 rupiah138 gila138 abcslot monsterbola garuda999 sikat88