Donesene odluke za dodjelu sredstava udrugama s područja grada Požege

Autor: S.P.

Za Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 kn, za aktivnosti Udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društva građana, Humanitarne udruge i Udruge invalida osigurano ukupno 688.000,00 kuna.

Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statuta Grada Požege te Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Gradu Požegi na prijedlog Kulturnog vijeća Grada Požege, Gradonačelnik je dana 19. siječnja 2021. godine donio Odluku o raspodjeli sredstava na poziciji – Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2021. godini . Ovom Odlukom na poziciji Program udruga u kulturi planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 kn.

Istoga dana donesena je i Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Udruga proizašle iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društava građana, Udruge invalida te Humanitarne udruge u 2021. godini. Tom Odlukom sredstva planirana na pozicijama Udruge proizašle iz Domovinskog rata u iznosu 234.000,00 kn, Tekuće donacije udrugama građana u iznosu  od 270.000,00 kn, Udruge invalida u iznosu od 71.000,00 kn, te Humanitarne udruge  u iznosu od 13.000,00 kn,

Detaljnu raspodjelu sredstava pogledajte ovdje.

Više iz kategorije

kdslots777 luxury333 batman138 rajacuan max77 fit188 ajaib88 megahoki88 warung168 emas168 7winbet mantul138 koko138 brobet77 gaco88 vegashoki88 bonus138 rupiah138 gila138 abcslot monsterbola garuda999 sikat88