Brojni manji radovi i pripremljeni novi projekti

KAPTOL – Tijekom 2016. godine u općini Kaptol su izostali značajniji građevinski radovi, no dosta se  ulagalo u dokumentaciju za nove projekte. Odljev stanovnika jedan je od gorućih problema ne samo ovog kraja nego gotovo cijele Slavonije. Premda se nezaposlenost u ovom kraju iskazuje sa oko 24 posto postoje suprotni dokazi koji potvrđuju nedosljednost statističkih podataka.

-Po prvi puta ovdašnji poljoprivrednici išli su po „nadničare“ ne samo izvan naše općine nego i izvan županije-ističe načelnik kaptolačke općine Mile Pavičić dodajući da su poljoprivredu odnosno voćare i vinogradare pogodile dvije elementarne nepogode. Krajem travnja zbog niskih temperatura i mraza stradali su voćnjaci i vinogradi dok je olujni vjetar u srpnju nanio ogromne štete na ratarskim kulturama ali i na gospodarskim objektima.

-Obnavljali  smo poljske puteve, mostove, kopali odvodne kanale, a za to je utrošeno oko

250 tisuća kuna- nastavlja Pavičić. Mala pomoć za poljoprivrednike ostvarena je kroz sufinanciranje osjemenjivanja goveda, a u suradnji su udrugom „Vino-kap“ organiziran je i sufinanciran program „Edukacija za uporabu pesticidima“.

Građevinskih radova ove godine bilo je nešto manje, a razlog je nepostojanje natječaja na

koje je općina mogla aplicirati. Uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU uređen je društveni dom u Alilovcima, a vrijednost investicije je 325 tisuća kuna. Još valja istaknuti radove na domu zdravlja u Kaptolu gdje je zajedničkim ulaganjem ove općine i Doma zdravlja županije promijenjeno krovište i stolarija, priključena plinska mreža, te je uz objekt izgrađeno parkiralište. Zbog hitne sanacije mosta koji povezuje naselja Češljakovci i Golo Brdo utrošeno je 80 tisuća kuna, a 30 tisuća utrošeno je za novo dječje igralište u Alilovcima.

Kanalizacijske mreže kroz 2016. godinu ukupno je izgrađeno oko 450 m (Ulica Zelena i T. Pranjkovića u Kaptolu). Investitor je  bila „Tekija“, a općina Kaptol je izdvojila oko 350 tisuća kuna.

Kako mnogo više ljudi umire nego se rađa, veće investicije bile su i na grobljima kojih je na

području ove općine čak sedam. U Češljakovcima je uređena mrtvačnica, u Kaptolu je napravljen novi odar, te uređena unutrašnjost mrtvačnice, a u Podgorju je oličena cjelokupna ograda oko groblja. Uz ove građevinske radove, značajan dio proračuna utrošen je i na odvoz smeća sa groblja, što je ove godine stajalo oko 70 tisuća kuna.

Zbog odlazaka mladih folklorna društva sve teže opstaju tako da je alilovačka „Tkanica“

trenutačno neaktivna. Osnovna škola u Kaptolu ove je godine upisala svega 260 učenika, zbog

čega je uveden i jednosmjenski rad. U prvi razred ove je godine upisano 28 učenika.

DVD Golo Brdo proslavilo je svoju 60 obljetnicu za što im je općina  uredila spremište i dom te uložila oko 60 tisuća kuna. Nositelj sporta i dalje je NK Kaptol dok udruga „Vino-kap“ svojim naporima pokušava održati kulturni život organizirajući prigodne manifestacije. Svakako najznačajnija manifestacija  je festival „Zlatni glas zlatne doline“ koji se održao po 42. put, a pobjedu je odnio TS „Žute dunje“ iz Cernika. Snimku festivala emitiralo je šest televizija u našoj zemlji čime jača njegova popularnost.

Program „Pomoć u zajednici“ proveden je po prvi puta, a budući je stanovništvo sve starije, ovaj program zasigurno će zaživjeti i u sljedećim godinama.

– Nepostojanje natječaja iskoristili smo za pripremu nove dokumentacije tako da su izrađeni: Strategija razvoja općine Kaptol,Studija utjecaja na okoliš za kanalizaciju Ramanovci, certificirana je javna rasvjeta u svim naseljima općine, te napravljena strategija upravljanja imovinom, kao i prateći program za upravljanje grobljima. Svi ovi, „nevidljivi“ projekti koštali su oko 150 tisuća kuna – zaključio je Mile Pavičić.

Aplicirana su za sredstva potpore izgradnja kanalizacijske mreže naselja Ramanovci, te uređenje nerazvrstanih cesta. Rezultati ovih natječaja bit će poznati početkom 2017. za koju očekujemo mnogo više natječaja jer projektna dokumentacija je spremna i Kaptol dogodine može biti pravo malo gradilište.

0 Comment