HNS-a i HDSSB-a niti u tragovima za izbore u mjesnim odborima grada Požege

Autor: D.K.

POŽEGA – Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege prema Odluci Gradskog vijeća održat će se 24.travnja 2016. godine. Pripremama za te izbore prethodilo je usklađivanje lista političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji su imali namjeru istaći svoje kandidate za što je bio rok, dostaviti kandidacijske liste Gradskom izbornom povjerenstvu, do ponoći 17.ožujka 2016. godine.

Na području grada Požege, u gradskim i prigradskim naseljima ima 36 Mjesnih odbora, Alaginci, Arslanovci, Babin vir, Centar, Ciglana, Garevica, Orljava, Praulje, Ratarnica, Tekija, Vučjak, Bankovci, Crkveni Vrhovci, Ćosine Laze, Dervišaga, Donji Emovci, Drškovci, Golobrdci, Gornji Emovci, Komušina, Krivaj, Kunovci, Marindvor, Mihaljevci, Nova Lipa, Novi Mihaljevci, Novi Štitnjak, Novo Selo, Seoci, Stara Lipa, Šeovci, Škrabutnik, Štitnjak, Turnić, Ugarci, Vidovci.

Kako doznajemo uz političke stranke HDZ, SDP, HSS, ORaH te kolaliciju u 10 mjesnih odbora HDZ-a i HSU-a kandidiralo se i pet kandidata kao pojedinaca koji su nositelji lista grupe birača. Tako je Kazimir Balog nositelj kandidacijske liste grupe birača za Babin Vir, Nino Smolčić za MO Orljava dok su kandidati kao nositelji kandidacijskih lista grupe birača još i Vjekoslav Petrović u MO Gornji Emovci, Natalija Pavić u Marindvoru te Marijan Sertić u MO Novo Selo.

U 23 Mjesna odbora HDZ je istakao pojedinačne liste i kandidate dok je uz koalicijskog partnera na zajedničkoj listi HDZ-a i HSU-a  istakao još u deset MO iz čega proizlazi da će HDZ s kolaicijskim partnerom biti prisutan u 33 MO od njih 36. SDP izlazi samostalno bez koalicijskih partnera na izbore u samo 23 mjesna odbora dok HSS također samostalno u četiri, MO Centar, Drškovce, Gornje Emovce i Mihaljevce, a ORaH u dva, MO Garevicu i Vučjak.

HDZ neće imati protukandidate u MO Alaginci, Donji Emovci, Krivaj Kunovci, Marindvor, Štitnjak, Turnić, Ugarci i Vidovci, u kojim mjestima je s kandidacijskim listama prijavljena samo ta stranka.

SDP nema protukandidata u Crkvenim Vrhovcima i Ćosinim Lazama, dok će HSS odmjeriti snage u Gornjim Emovcima sa protukandidatom Vjekoslavom Petrovićem, nositeljem liste grupe birača. HDZ u utrku sa svojim kandidatima ide u Marindvoru gdje je kandidacijsku listu grupe birača istakla Natalija Pavić.

Prema neslužbenim informacijama političke stranke i pojednici kao nositelji lista u mjesnim odborima prema prikazu:

 

Više iz kategorije