Velika je opravdanost proširenja sustava odvojenog sakupljanja korisnog otpada

Autor: D.K.

POŽEGA – Suradnjom tvrtke Komunalac Požega d.o.o. i grada Požege poduzete su određene mjere čime je su polučeni dobri rezultati vezani za odvojeno prikupljanje otpada, papira, stakla, plastike, stare odjeće i obuće. O svemu tome nešto više su rekli na današnjoj tiskovnoj konferenciji gradonačelnik Požege Vedran Neferović i direktor Komunalca Anto Bekić s kojima je bio i Nikola Banožić voditelj Javne higijene u požeškom Komnalcu.

Vedran Neferović, gradonačelnik Požege

-Na području grada Požege se radi odvojeno prikupljanje otpada i to u domaćinstvima, a trenutno se rješavaju problemi vezani za prikupljanje otpada u kritičnim zonama, po mjesnim odborima. Riješili smo probleme u naselju Babin vir gdje je dugi niz godina evidentan problem što je otežavalo rad tvrtki Komunalac, a bilo je i dosta pritužbi građana na urednost i lokacije gdje se prikuplja otpad. Napravljen je elaborat u kojem su određeni lokaliteti gdje će biti postavljeni kontejneri za komunalni otpad, a definirana su mjesta, dva nova zelena otoka čime uvodimo jedan red, što je prvi korak za sređivanje stanja u cijelom gradu. Nakon naselja Babin vir pristupit ćemo rješavanju iste problematike na području Mjesnog odbora Centar gdje imamo višestambene zgrade i iste situacije, na kojim ćemo riješiti lokacije koje će biti primjerene kako bi sve to bilo na usluzi svih građana – istakao je gradonačelnik Požege Vedran Neferović.

Ante Bekić, direktor tvrtke Komunalac Požega d.o.o.

Na tiskovnoj konferenciji su prezentirani rezultati zajedničkog prikupljanja otpada koji su dobro prihvaćeni od strane građana o čemu je kroz pokazatelje sve to prezentirao direktor Komunalca Požega Anto Bekić.

-Odvojeno sakupljanje korisnog otpada pokrenuto je prije nekoliko godina postavljanjem tzv. Zelenih otoka u gradu Požegi sa kontejnerima za papir, staklo i plastiku, 17 kom u Požegi i 10 u ostalim jedinicama lokalne samouprave u Požeštini. Od srpnja 2014. god. započet je projekt sakupljanja korisnog otpada tzv. „na kućnom pragu“ podjelom vreća za otpad u naselju „Sajmište“ te je pokrenut organizirani odvoz korisnog otpada. Obzirom na dobro prihvaćanje odvojenog sakupljanja korisnog otpada od strane građana, početkom 2015. godine uz sudjelovanje grada Požege i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeno je 7 tisuća plavih kanti za papir za domaćinstva u Požegi, a uz kante su podijeljene i vreće za odvojeno sakupljanje stakla i plastike. Projektom su obuhvaćena sva zainteresirana domaćinstva u gradu Požegi i prigradskim naseljima – rekao je Bekić i naglasio kako je do kraja 2015. godine putem vreća za otpad započelo sakupljanje korisnog otpada u svim središtima, općina i gradova Požeštine, tako da je u organiziranom sustavu cca 10 tisuća domaćinstava Požeštine (okvirno 60%).

Po istom modelu Komunalac je nabavio i podijelio građanima 500 vrtnih kompostera od 350 l kako bi se biorazgradivi otpad iz domaćinstava koristio za kompostiranje i zadržavao na okućnicama, te tako smanjio količinu otpada koja se odlaže na odlagalištu „Vinogradine“.

-Osim toga, u 2015. godini uz sudjelovanje grada Požege i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljena je sječkalica za granje koja se koristi za usitnjavanje granja sa javnih površina, božićnih drvca, a usitnjena masa koristi se za kompostiranje javnih zelenih površina. U 2015. godini nabavljeno je dodatnih 700 kompostera koji se upravo ovih dana dodjeljuju zainteresiranim domaćinstvima, koja imaju uvjete za kompostiranje na svojim okućnicama – dodao je Bekić.

Tijekom 2014. i 2015. godine nabavljen je značajan broj kontejnera za papir, staklo i plastiku koji je podijeljen ustanovama i poduzećima s područja Požeštine kako bi se i oni uključili u razvrstavanje otpada jer se baš kod tih subjekata pojavljuju značajne količine korisnog otpada koje se u konačnici mogu iskoristiti.

-Sustav odvojenog sakupljanja korisnog otpada zaživio je u gradu Požegi, a širi se i na područja gradova i općina u Požeštini, stalno se nadograđuje, te je od nedavno proširen i na mogućnost odlaganja stare odjeće i obuće u specijalne spremnike koji su postavljeni u Požegi i Pleternici. Također, svjesni smo potrebe educiranja građana o ciljevima odvojenog sakupljanja korisnog otpada, naročito od najranijeg uzrasta. Planiramo u budućnosti edukativne akcije kroz škole kako bi se potreba za brigom o okolišu usadila u one najmlađe. Školama su već podijeljeni kontejneri za odvojeno sakupljanje korisnog otpada i također ulaze u sustav odvoza papira, plastike i stakla, a većini su dodijeljeni i komposteri za biorazgradivi otpad kako bi mogli dodatno obogatiti nastavne programe iz područja ekologije – pojašnjava direktor Komunalca Požega Anto Bekić.

U 2014. godini sakupljeno je cca 70 tona papira i kartona, 57 tona stakla i 10 tone plastike. Te količine su značajno su povećane u 2015. godini. Sakupljeno je i predano ovlaštenim sakupljačima cca 316 tona papira i kartona, 82 tone stakla i 17 tona plastike, što je gotovo 416 tona.

-Obzirom na činjenicu da je u 2015. god. sakupljeno i predano ovlaštenim sakupljačima gotovo 416 tona korisnog otpada, te da je značajna količina biorazgradivog otpada pretvorena u kompost u domaćinstvima, došlo je do bitnog smanjenja količine odloženog komunalnog otpada. U 2014. godini odloženo je 10.870 tona, a u 2015. god. 10.181 tonu komunalnog otpada na Vinogradine iz čega proizlazi da je u 2015. god. odloženo  690 tona manje u odnosu na 2014. godini. Ta činjenica pokazuje opravdanost uvođenja i proširenja sustava odvojenog sakupljanja korisnog otpada – zaključio je Anto Bekić.

Više iz kategorije