Željko Samardžija, kandidat za župana predstavio program SDP-a za Požeško-slavonsku županiju

Autor: PROMO

….Prioritet svih prioriteta nam je zapošljavanje kao preduvjet kako bi svi stanovnici županije svojim sposobnostima upravljali osobnim, porodičnim i društvenim  životom i  gradili budućnost.

Naš program je ovdje i biti će dostavljen stanovnicima županije, ali u njemu  su naznake područja i aktivnosti. Ono što kao ozbiljna ekipa želim naglasiti pravi program je napisan , ali nedovršen koji ćemo mi odraditi, a novi ćemo mi napisati i odraditi.

Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije koju je Skupština Požeško-slavonske županije usvojila je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, a trebala je biti ODRAĐENA do 2013. godine. Strategija predstavlja odličan planski dokument kojim se određuju ciljevi i prioriteti razvoja, mjere  s nositeljima, financiranjem i mjerljivim rezultatima  koji će Požeško-slavonsku županiju u navedenom razdoblju pokrenuti. Ovaj dokument je bio preduvjet kandidiranja projekata za EU fondove i zato je urađen.

Detaljno razrađuje proritete  .

PRIORITET 1: Poticanje konkurentnosti industrije i poduzetništva  s mjerama

Razvoj poduzetničke infrastrukture
Uvođenje novih tehnologija i tehnoloških procesa
Definiranje i promocija jedinstvenog vizualnog  identiteta županije
Poticanje ulaganja domaćih i stranih investitora
Poticanje učinkovitijeg korištenja dostupnih prirodnih resursa

 

PRIORITET 2: Razvoj ruralnih područja, poljoprivrede i turizma s mjerama

Unapređenje kvalitete života u ruralnom području
Umrežavanje proizvođača hrane, turističkih subjekata, dobavljača i klijenata, horizontalno i vertikalno, te povezivanje sa tržišnom potražnjom
Poticanje proizvodnje autohtonih, tradicijskih i ekoloških proizvoda, uzgoja visokodohodovnih poljoprivrednih kultura, te akvakulture
Razvoj i unapređenje turističkog sektora

 

PRIORITET 3: Jačanje ljudskih potencijala s mjerama

Razvoj i provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja za nezaposlene i zaposlene osobe
Razvoj i provođenje programa obrazovanja i obuke namijenjenih dionicima lokalnog i regionalnog razvoja
Razvoj i provođenje programa edukacija i treninga za poduzetnike

 

PRIORITET 4: Unapređenje socijalne i fizičke infrastrukture

 

Izgradnja infrastrukture za povećanje iskoristivosti obnovljivih izvora energije
Izgradnja i modernizacija prometne (cestovne i željezničke), vodne (vodoopskrbe, navodnjavanje i odvodnja) i druge fizičke infrastrukture
Unaprijediti sustav zaštite od poplava, suše, požara i tuče
Izgradnja nove i kvalitetno upravljanje postojećom mrežom zdravstvenih, obrazovnih, sportskih, kulturnih i drugih ustanova, kao i prateće infrastrukture
Senzibilizacija zajednice prema marginaliziranim i socijalno isključenim skupinama i razvoj modela pomoći i njihovog socijalnog uključivanja

 

PRIORITET 5: Kvalitetno upravljanje prirodnim potencijalima

Osigurati očuvanje okoliša kroz podizanje stupnja racionalnog korištenja sirovina i energenata tijekom poslovnih aktivnosti
Smanjiti emisije štetnih tvari u okoliš i količina otpada koji nastaje kao rezultat poslovnih procesa
Sanacija postojećih i izgradnja novih odlagališta otpada, reciklažnih dvorišta, te Centra za gospodarenje otpadom
Poticanje proizvodnje i upotrebe energije iz alternativnih izvora
Usklađivanje zemljišnih i katastarskih knjiga u cilju bolje valorizacije, obrade, korištenja poljoprivrednog zemljišta

 

PRIORITET 6: Razminiranje

Razminiranje miniranog terena i pregled minski sumnjivih područja

 

Ova Strategija je službeno prihvaćena i za 2017. godinu. Sve mjere su razrađene prema cilju, nositeljima, financijskim sredstvima i MJERLJIVIM REZULTATIMA.  Osim mjere razminiranja skoro 80% strategije nije odrađeno, a još uvijek je aktualno. Odrađeni su neki drugi projekti što je za pohvalu, ali uz njih i paralelno snjima strateške zadaće donose kvalitetno okružje u kojem se i ostale lako i jednostavno uklapaju.

Ovo znači da u stručnim službama županije i agencija rade izvanredno sposobni djelatnici koji odrađuju svoj posao, ali nositelj svih projekata je Županija požeško slavonska  ili župan, zamjenici župana i županijska skupština. Ne možemo spriječiti emigracije mladih, ali moramo stvoriti bolje okružje za njihov ostanak i povratak i to realan, napisan i mjerljiv. Da je strategija urađena do 2015. situacija s emigracijom mladih i sposobnih bi bila posve drugačija.

Mi garantiramo kako svi stanovnici  pokazatelje neće vidjeti na kraju mandata već na početku sa svim pojedinostima,  rokovima, mjerljivim rezultatima  i vašom svakodnevnom  kontrolom.  S toga dajte  glas  listi za župana broj 3, i listi za županijsku skupštinu broj 8 kako bi zajedno  TRANSPARENTNO ODRADILI PROJEKTE.

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek