Više od 20 lovaca požeškog kraja educirano za prvi pregled odstrijeljene divljači

Autor: Jelenko Topić

Lovački savez Požeško-slavonske županije u sklopu redovnog programa osposobljavanja organizirao je u svojim prostorijama osposobljavanje lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači.

blank

Polaznici su bili 24 lovca, koji su članovi udruga i drugih lovoovlaštenika s požeškog područja, dok će u subotu 22. ovog mjeseca takva edukacija biti u Lipiku za lovačke udruge iz pakračkog i lipičkog kraja.

blank

Ova edukacija je obavezna sukladno odredbama Odjeljka IV Priloga III Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća Europe 0d 29.04.2004.. g. kako bi lovoovlaštenici mogli obaviti prvi pregled odstrijeljene divljači.  Završetkom ove izobrazbe polaznici-lovci su osposobljeni da nakon odstrela  divljači mogu prepoznati bolesti ili druge promjene na osnovu čega mogu prosuditi da li je to meso upotrebljivo za ljudsku prehranu.

blank

Tijekom prvog pregleda pregledava se vanjština, unutrašnji organi i tjelesne šupljine odstrijeljene divljači. Također, važan dio su način i uvjeti transporta odstreljene divljači kao i uvjeti hlađenja, te čuvanja divljačine.

blank

 Ako se uoče eventualne promjene koje ukazuju na bolesti nužno treba pozvati nadležnog veterinara koji će stručno procijeniti o čemu se radi i eventualno poduzeti dodatne radnje– istakao je doktor veterinarske medicine Hrvoje Korov, koji je održao predavanje i proveo odgovarajući ispit znanja sudionika edukacije iz ovog područja a sukladno pravilniku Ministarstva poljoprivrede koji regulira ovo osposobljavanje.

blank

Samo osposobljavanje sa sastoji od 4 nastavne cjeline i provjere znanja. Polaznici osposobljavanja nakon uspješnog završetka dobivaju uvjerenje o osposobljenosti i iskaznicu koja vrijedi narednih 5 godina nakon čega se organizira obnova znanja te iznose nove spoznaje iz ovog područja.

Foto: D. Mirković

Komentiraj:

blank