Vijeće  za elektroničke medije daje koncesiju za radio na razini Požeško-slavonske županije – hoće li biti promjena?

Autor: Jelenko Topić

Vijeće za elektroničke medije objavilo je obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje Požeško-slavonska županije. Riječ je o namjeri davanja koncesije su slobodne radijske frekvencije 92,4 i 99,00 MHz na kojima trenutno program emitira Laganini FM. Tom radiju uskoro ističe koncesija koja će biti dana na rok opd 20 godina.

U okviru pripremnih radnji izrađena je Studija opravdanosti za rad tog medija, a Vijeće za elektroničke medije je objavilo javni poziv udrugama civilnog društva i ostalim pravnim i fizičkim osobama za očitovanjem o postojanju javnog interesa. Zaprimljeno je 34 očitovanja pravnih osoba i više od 20 očitovanja fizičkih osoba.

Slijedom očitovanja udruga civilnog društva i ostalih pravnih i fizičkih osoba na Javni poziv utvrđen je javni interes za djelovanjem elektroničkog medija na koncesijskom području, a koji će građanima omogućiti veći izbor lokalnih
informacija i tema s područja Požeško-slavonske županije.

Bez obzira na razvoj interneta i novih načina komunikacija, lokalni radio
predstavlja i dalje medij kojeg najveći broj građana koristi i kojeg najčešće koriste u informiranju o lokalnim temama. Zbog važnosti ovog medija razumljiv je i interes građana za emitiranjem radijskog programa koji omogućava izbor lokalnih informacija i programa s područja Požeško-slavonske županije.
Uzevši u obzir sve relevantne podatke vezane uz područje koncesije te postojanje javnog interesa, Vijeće za elektroničke medije ocjenjuje raspisivanje natječaja na području Požeško-slavonske opravdanim.

Sudeći po velikom zanimanju pravnih i fizičkih osoba za postojanje javnog interesa očekuje se da će biti dosta ponuda za zakup te koncesije pa mnije izvjesno hoće li biti sadašnji koncesionar Laganini ili neki drugi. To bi se trebalo saznati u lipnju kada se očekuje odluka Vijeća za elektroničke medije jer obavijest o davanju koncesije traje mjesec dana nakon čega će biti poznat koncesionar.

Više iz kategorije