Uvjeti korištenja

Autor: Z. I.

Uvjeti korištenja

Pravila i uvjeti korištenja stranica Pozega.eu
Internet stranice Pozega.eu su u vlasništvu Udruge za informiranje javnosti “Požega Portal” (u daljnjem tekstu: Udruga)

Molimo Vas, da pažljivo pročitate uvjete korištenja stranica Pozega.eu. Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.
Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama Pozega.eu primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni. Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica, potvrđujete suglasnost s uvjetima korištenja te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.
Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica Pozega.eu, stupate u ugovorni odnos i potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.
Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.
Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama Pozega.eu, primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

__________________________________________________________________________________

Osnovna pravila za svakog korisnika stranica Pozega.eu/oglasnik
__________________________________________________________________________________

Članak 1.
Sadržaj stranica Oglasnika

Udruga je kreirala svoju internetsku stranicu s ciljem omogućavanja najkvalitetnije usluge. Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (u daljnjem tekstu: oglašivača).
Oglašivač je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa i unosa što uključuje odgovornost za istinitost, točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija i sadržaja, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je objavljen na stranici Pozega.eu. Isključena je bilo kakva odgovornost Udruge za sadržaj.

Članak 2.

Registracija korisnika
Kao uvjet korištenja usluga na ovim stranicama, korisnik je obavezan registrirati se i odabrati lozinku.
Udruga zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.
U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa.
Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.
Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga Pozega.eu.
Korisnik koji želi objaviti oglase dužan je, prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, uz osnovne podatke u registraciji priložiti i sljedeće:

Pravne osobe – ime tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe
Fizičke osobe – ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište.

Prema članku 7., stavku 2. navedenog Zakona svi tiskani i internetski oglasni mediji dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane tvrtke biti korišteni u druge svrhe, već će biti korišteni za interne identifikacijske potrebe.
Ako korisnik prilikom predaje oglasa ne dostavi sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke nužne za uspješnu objavu oglasa, ista će se smatrati nepotpunom.
Samim time Udruga nije dužna objaviti oglas, a svi materijalni i nematerijalni troškovi nastali u procesu predaje unosa ili oglasa koji se smatra nepotpunim, teretit će se na trošak korisnika.
Udruga prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te prema, Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1., nije odgovorna za sadržaj pohranjenih podataka.
Unosom osobnih podataka korisnici su dali privolu tvrtci da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Članak 3.

Kupoprodaja
Udruga daje platformu na kojoj kupci i prodavatelji kreiraju i ulaze samostalno u međusobne daljnje dogovore. Uporaba stranica Pozega.eu ne čini tvrtku odgovornom za prodaju/kupnju, niti je ona dio prodajnog procesa.

Članak 4.

Zaštita osobnih podataka
Važno nam je da se prilikom posjeta našoj Internet stranici osjećate sigurno. Zaštita Vaše privatnosti za nas ima veliko značenje, jer smatramo kako zaštita osobnih podataka predstavlja obilježje kvalitete usluga koje nudimo. Nastavno navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka namijenjene su obavještavanju o prikupljanju, korištenju i prosljeđivanju osobnih podataka.

Korištenjem Internet stranice tvrtke prihvaćate nastavno navedene uvjete.

1. Ako želite koristiti ove stranice, morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci (koji se primjenjuju u komunikaciji s trećim stranama, ali i komunikaciji Vas i Oglasnika) budu potpuni i točni. Vi također garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ove stranice.

2. Vaši osobni podaci ostavljeni na stranici i/ili prikupljeni registracijom bit će korišteni samo kako bi upotpunili Vaše aktivnosti sa zainteresiranom trećom stranom, te u svrhu obavještavanja Korisnika o aktivnostima i proizvodima Tvrtke.

3. Udruga se obvezuje prilikom prikupljanja osobnih podataka pridržavati važećih propisa Republike Hrvatske kojima se štiti tajnost osobnih podataka te će nastojati pod gotovo svim uvjetima zaštititi privatnost svojih korisnika. Osobni podaci se koriste samo u svrhu komunikacije i poboljšanja naših usluga prema korisnicima i neće se dijeliti trećim stranama bez prethodne dozvole korisnika. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima stranice i proizvodima tvrtke. Elektronska pošta može povremeno sadržavati i reklamne poruke trećih strana. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da Udruga trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka.

4. Udruga ima pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašivača, koju oglašivač navodi kao svoj osobni podatak, i to u svrhu iz točke 3 ovog članka, slanje obavijesti o novoj ponudi, slanje newslettera, slanje obavijesti o posebnim ponudama, slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.

5. Pozega.eu može sadržavati linkove prema drugim stranicama. Za vrijeme posjeta drugim stranicama čiji se linkovi nalaze na Pozega.eu, Udruga nije odgovorna za eventualne štete koje bi mogle nastati korištenjem tih stranica i korisnici prihvaćaju pravila i regulacije stranice na kojoj se u tom trenutku nalaze. Korisnici time prihvaćaju da Udruga nije razvila tu stranicu, te nema utjecaja na nju, i ne snosi odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.

6. Udruga na svojim stranicama može koristiti cookieje i druge tehnologije kako bi korisnicima olakšao isporučivanje sadržaja ovisno o njihovim područjima interesa ili analizirao karakteristike posjeta tako da optimizira sadržaj koji je korisnicima zanimljiv. Prilikom pristupanja stranicama, cookieji identificiraju parametre pretraživača, no ne i samih korisnika. Pomoću cookieja se ne može otkriti osobni identitet korisnika. Ako korisnik u bilo kojem trenutku želi onemogućiti spremanje cookieja na svojem računalu ili ih izbrisati, potrebno je obnoviti postavke internetskog pretraživača (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja cookieja moguće je pronaći na pretraživaču odabirom izbornika „Help“). Udruga može prikupljati informacije korištenjem „pikselskih oznaka“, „mrežnih signala“, „praznih GIF-ova“ ili sličnih sredstava (zajednički nazvanih „pikselske oznake“) koja omogućuju saznati kada korisnici posjećuju stranice ili kliknu na oglase.

7. Pozega.eu obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Članak 5.

Zaštita autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva
1. Prava koja se odnose na stranicu Pozega.eu uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju tvrtci.
2. Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a ovog site-a osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između Tvrtke i druge strane.
3.Sav sadržaj na internetskim stranicama Pozega.eu zabranjeno je kopirati u cjelini ili djelomično bez pismenog odobrenja.
4. Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način.
5. Oglašivači su suglasni da Udruga može bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole oglase koje su oglašivači objavili na stranicama Pozega.eu koristiti, distribuirati i objaviti na drugim partnerskim internetskim stranicama te grupnim stranicama, kao i stranicama društvenih mreža, kao što i oglase koje su oglašivači objavili na drugim partnerskim internetskim stranicama ili grupnim stranicama, te na društvenim mrežama Udruga može koristiti, distribuirati i objaviti i na stranicama Pozega.eu.

Članak 6.

Isključenje
Udruga zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica. Udruga također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.
Udruga zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice, a osobito u smislu:

da kopira sadržaje objavljene na ovim stranicama te ih onda objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja
da prilikom predaje oglasa priloži netočne, nepotpune ili lažne identifikacijske podatke
da lobira oglašivače (klijente) da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira putem telefona ili SMS poruka i nudi im svoje usluge ili usluge trećih strana
da krši pravila oglašavanja na način da koristi grafičke ili tekstualne forme, a bez da je za tu uslugu platio predviđenu naknadu
Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevima Udruga poduzeti sve pravne mjere zaštite sebe, svojih oglašivača i korisnika.

Članak 7.

Jamstvo
Udruga ne jamči:
1. točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i/ili usluga
2. točnost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka prikupljenih od strane korisnika prilikom predaje oglasa, nužnih za internu evidenciju
3. poslovnu sposobnost i ovlaštenje oglašivača u zaključivanju ugovora o kupoprodaji, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača koje koristi u poslovanju
4. da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
5. da će treća strana legalno koristi ove stranice cijelo vrijeme.
6. da sadržaj na Pozega.eu neće biti prezentiran bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava trećih.

Članak 8.

Odgovornost
Pozega.eu se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa ovih stranica, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje od ovih stranica. Pozega.eu također nije odgovorna za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode. Nadalje, Udruga ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje Vam može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu s Udrugom, niti da Pozega.eu podupire takve stranice.
Udruga niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem ovih stranica, usluga ili sadržajem oglasa čak i u slučaju kada je obaviješten o takvim štetama od strane trećih osoba.
Korisnik internetske stranice Pozega.eu dužan je koristiti ove stranice u skladu s ovim pravilima i uvjetima i zakonima Republike Hrvatske, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posljedice proizašle iz takvog postupanja i to kako Tvrtci tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povrijeđeno bilo kakvo njihovo pravo.
Udruga u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i video sadržaja) te pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa koji su definirani prema vlastitim razvojnim i strateškim ciljevima.

Članak 9.

Sadržaj oglasa

1. Svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Kod predavanja oglasa na stranici, oglašivač dodjeljuje Udruzi pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod.
2. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut

3. Udruga ulaže sve napore kako bi svojim čitateljima ponudila kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržava se pravo za brisanje svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij. Udruga ima pravo urediti ili izmijeniti oglase bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima

kada je oglas predan u krivu rubriku
kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način
kada se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta
kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga
kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema nadležnim zakonima Republike Hrvatske
kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
kada je oglas sumnjiv u pogledu da je prijevaran
kada je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa
kada fotografija u oglasu sadrži grafička rješenja ili detalje koji je izdvajaju od ostalih oglasa
kada oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove
kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa
kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
4. Udruga nije odgovorna za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva
5. Sve primjedbe uz članak 8. Zakona o zaštiti potrošača mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta Udruge ili putem e-mail adrese urednik@pozega.eu

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Korištenje cookiesa
Korisnici su dužni provjeriti da li njihov browser prihvaća cookies koji su neophodni za nesmetano korištenje stranice. Ukoliko cookies na Vašem računalu nisu uključeni, Udruga nije u mogućnosti u potpunosti izvršiti zatraženu uslugu, te ne odgovara i ne uvažava naknadne reklamacije koje su vezane uz posljedice ne uključivanja cookiesa.

Članak 11.

Promjene uvjeta korištenja
Udruga zadržava sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja svih servisa pod stranica koje su sastavni dio bez obveze prethodne najave. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni dio, i nakon objave izmjena, predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.
Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti ove internetske stranice.

Članak 12.

Sudska nadležnost
Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedene uvjete korištenja stranica, a stvarno nadležni sud u Požegi je isključivo nadležan za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala.