Usvojen proračuna grada Požege za 2017. godinu

Autor: pozega.hr

POŽEGA – Pred vijećnicima Gradskog vijeća Grada Požege danas se našlo 20-ak točaka dnevnog reda. Većina ih je usvojena bez veće rasprave, dok su pojedina pobudila veći interes vijećnika, poput one koja se odnosila na proračun za iduću godinu te problematiku prometovanja na novouređenom Trgu sv. Terezije Avilske.

Prema odluci Gradskog vijeća Grad Požega u idućoj će godini raspolagati sa 108.396.000,00 kuna. Projekcija proračuna za 2018. godinu planirana je u iznosu 120.513.300,00 kuna, a za 2019. godinu u iznosu 124.302.300,00 kuna. U 2017. godini planirano je daljnje povlačenje sredstava iz kreditnog zaduženja u iznosu 11.000.000,00 kuna za završetak kapitalne investicije izgradnje dječjeg vrtića te značajne pomoći iz državnog proračuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

– U formiranju proračuna bili smo svjesni svega što donosi nova porezan reforma, za razliku od bivšeg sastava Vlade RH kada je bez imalo razumijevanja, analitike i metodike u pristupu u 2015. godini gradovima odrezano 4 milijuna kuna, dok će ove godine biti oko 2,5 milijuna kuna manje u odnosu na 2014. godinu. U dvije proračunske godine, oko 6,5 milijuna kuna manje je porezna reforma SDP-a ostavila u požeškom proračunu, ali i u drugim gradovima. Imamo s punim pravom biti optimisti jer je u samoj izradi nove porezne reforme obuhvaćeno puno više detalja koji utječu na proračune gradova pa je tako analitički razrađena svaka stavka prihoda i obveze od rashoda. Također, mi kao Grad, napravili smo sve da povećamo prihode Grada i da utvrdimo sve ono što je SDP-ova vlast dugi niz godina zapostavljala – rekao je temu proračuna gradonačelnik Vedran Neferović.

Usvojena je i 3. izmjena i dopuna proračuna Grada Požege za 2016. godinu s 3. izmjenama i dopunama plana razvojnih programa za 2016. U razdoblju od donošenja posljednjih Izmjena i dopuna u lipnju došlo je do promjena na prihodovnoj i rashodovnoj strani sukladno kojima je proračun planiran u iznosu 101.467.369,00 kuna. Većinom glasova usvojeni su i prijedlozi programa o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2016. godinu, kao i prijedlozi javnih potreba u 2017. godini. Došlo je do izmjena i u odlukama o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2016. godini, programu izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture te programu održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi za 2016. godinu, a usvojeni su i programi za nadolazeću godinu.

Raspravu je pobudio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi, odnosno prijedlog odluke o zatvaranju prometa na novouređenom Trgu sv. Terezije Avilske. Upravo je ta problematika potaknula 8 gradskih vijećnika (7 SDP i 1 Nezavisan) da predlože Gradskom vijeću raspisivanje referenduma radi odlučivanja o zatvaranju prometa na Trgu sv. Terezije. Nakon poduže rasprave, prijedlog je odbijen, a odluka kojom se zabranjuje promet motornim vozilima većinom glasova usvojena. Kako stoji u obrazloženju, puštanje i odvijanje prometa narušilo bi sadašnje stanje uređenosti Trga kao pješačke zone. Tijekom odvijanja radova promet je bio zatvoren za sva vozila te je utvrđeno da zatvaranje nije predstavljalo poteškoće u odvijanju prometa, odnosno nije dolazilo do prometnih zastoja i gužvi na alternativnim pravcima.

– Izgradnjom i uređenjem Trga sv. Terezije u samom projektu postoji mogućnost da promet funkcionira. Ali, također, dugi niz godina postoji i neriješen problem prometa u ovom gradu, neriješen u smislu parkirnih mjesta, podzemnih garaža koje su bile obećavane, izmještanja tržnice kada se nije govorilo o referendumu nego je to netko radio silom i pod pritiskom vremena i ljudi. Gradsko vijeće može odlučiti o uređenju prometa u ulicama i ova odluka koja se danas donese ne mora biti zauvijek i ne mora biti ta koja će ograničavati bilo kakvu slobodu kretanja građana trajno na tom prostoru. Odluka se uvijek može izmijeniti. – pojasnio je gradonačelnik Neferović.

Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo je i prijedlog Sporazuma o suradnji na provedbi Projekta aglomeracije Požega s tvrtkom Tekija d.o.o. Požega te Općinom Brestovac i Općinom Kaptol te prijedlog Sporazuma o suradnji na provedbi Projekta aglomeracija Pleternica s tvrtkom Tekija d.o.o,. Požega, Gradom Pleternica i Općinom Jakšić. Oba projekta za cilj imaju kvalitetno rješenje za opskrbu pitkom vodom, odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda, a u skladu sa svim strateškim dokumentima.

Komentiraj: