Uporaba zimske opreme na vozilima u obvezi od 15.studenog

Autor: D.K.

zimske gumePOŽEGA – Unatoč toplom i ugodnom vremenu zakonodavac je propisao kako od 15. studenog stupa na snagu odluka o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Hrvatskoj.

Obzirom na dolazak zimskih vremenskih uvjeta vozači su dužni početi se prilagođavati zimskim uvjetima na cestama. Zimski uvjeti na cesti su onda kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na njemu poledica. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu kao i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Od 15. studenog do 15. travnja iduće godine prema Odluci o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj, koju je donijelo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture obvezna je uporaba zimske opreme za sva motorna vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika.

U zimske dionice javnih cesta u Republici Hrvatskoj ulazi 839,2 km autocesta i 1523,3 državnih i županijskih cesta čiji se popis nalazi u Odluci o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj. Zimska oprema propisana je Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti, a pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

Novčane kazne i sankcije

Novčanom kaznom u iznosu od 5 do 15 tisuća kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Novčanom kaznom u iznosu od tisuću i pol do 5 tisuća kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Novčanom kaznom u iznosu od 700 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama koje su propisane zakonom vezane za korištenje zimske opreme. Uz novčane kazne mogućnost je i isključivanja vozila iz prometa. Naime, ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.  Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registracijske pločice.

Iz navedenih primjera vidljivo je da se nije baš igrati sa izigravanjem zakona iz kojeg razloga vozačima sugestija pridržavajte se zakonskih odredaba kako bi izbjegli neugodnosti i novčane kazne.

Više iz kategorije