Umjesto za stoku najviše kukuruza se izvozi, a manji dio ide za proizvodnju bioplina /FOTO/

Tradicionalni Dan polja Pioneer kukuruza okupio je na kukuruznom polju Josipa Kordasa iz Završja na lokaciji između tog sela i Nurkovca pedesetak poljodjelaca ovog kraja. Time se nastavlja suradnja tog poznatog svjetskog sjemenara sa ovdašnjim ratarima kroz koju zimi imaju stručna predavanja o primjeni njihovih hibrida na poljima.

-Godina je bila dobra za kukuruz pa su kvaliteta i prinosi iznad prosječni, bilo je dosta oborina u svibnju, no nakon toga kiša je padala u pravo vrijeme pogodujući rastu biljke – kazao je ovom prilikom Branko Pišonić, regionalni voditelj prodaje tvrtke Pioneer Hrvatska.

Konstatirano je da je ove godine na ratarskim površinama naše zemlje zasijano čak 20 tisuća hektara kukuruza više no ranijih godina na kojima je čak 18 tisuća pod hibridima ovog proizvođača tako da bilježe rast prodaje sjemena za 43 posto.

-Mi ljudima stalno pokazujemo nove hibride, za sjetvu iduće godine imamo četiri nova među kojima su i neki iz grupe 300 i 400 izuzetno pogodni za ovo podneblje – nastavlja Pišonić.

Proizvođače zabrinjava pad cijena ove žitarice i otežan plasman zbog konkurencije iz susjednih zemalja, posebice Mađarske.

-Nitko  još nije ponudio cijenu ovogodišnjeg uroda kukuruza, mi sve isporučujemo u silose otkupljivača jer ga gotovo nitko ne sprema kod kuće budući da malo ljudi drži svinje u svojim dvorištima  – kazao je ratar Josip Pepa Kordaso.

Stručnjaci smatraju da je šteta izvoziti naš kukuruz, ponajviše  u Italiju, odakle onda uvozimo svinjsko meso, jer bi ga bilo korisnije ovdje iskoristiti, što sada nije slučaj. Na području Slavonije se zasada koristi jako malo kukuruza i to za silažu, koja nije namijenjena za stoku već za proizvodnju bioplina.

Foto: D. Mirković

0 Comment