Svi prijedlozi i izvješća prihvaćeni jednoglasno, oporbe kao da nema

Autor: DK

ČAGLIN – Pred vijećnike Općinskog vijeća Čaglin na 2. sjednici stavljeno je 16 točaka dnevnog reda o kojima su odlučivali, a svi prijedlozi i izvješća su prihvaćeni jednoglasno što govori o visokoj razini i odgovornosti općinskog načelnika Dalibora Bardača koji je dobio povjerenje za sve ono što radi i iz svog djelokruga rada i ovlasti.

Na početku sjednice po usvajanju zapisnika s prošle sjednice jednoglasno je uz manje izmjene tehničkih naravi usvojen Statut općine Čaglin kao i Poslovnik o radu Općinskog vijeća koje je ukratko pojasnio predsjednik Općinskog vijeća Ivan Demše uz dodatna pojašnjenja načelnika Bardača.

Bez gotovo ikakvih rasprava jednoglasno je prihvaćeno polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna kao i izvješće o radu načelnika općine. Vijećnici su usvojili i 2. rebalans proračuna, koji je povećan za 420 tisuća kuna, u kojem su izvršene i preraspodjele određenih stavki što je uza predsjednika Općinskog vijeća pojasnio i načelnik Bardač s posebnim naglaskom da se povećanje odnosi na dobivena namjenska sredstva za uređenje Dječjeg vrtića.

Što se tiče izvršenja proračuna općinski vijećnik Željko Jakopović je naglasio kako je više nego zadovoljan tim izvješćem u kojem se jako dobro vidi financijska stabilnost općine. Jakopović se posebno osvrnuo na stanje sredstava na žiro računu kako sa 1.siječnja tako i sa 30.lipnja ove godine, a najveće zadovoljstvo je zbog toga što su sve obveze izmirene tako da općina prema nikom nema nikakvih dugovanja.

Rebalans proračuna prema riječima predsjednika Općinskog vijeća do kraja godine očekuje se najmanje još jedan, a možda i dva.

Na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća izabrani su i jednoglasno potvrđeni članovi radnih tijela i povjerenstava u kojima su uz članove iz vladajuće koalicije imenovani i članovi iz oporbe. Izabrani su članovi za povjerenstva za općinsko zemljište, općinske stanove, elementarne nepogode, stipendiranje, popis birača te članovi Socijalnog vijeća.

Sukladno zakonskim odredbama vijećnicu su u donijeli odluku i o financiranju političkih stranaka koji je prijedlog pojasnio predsjednik Općinskog vijeća j naglasio kako se tu previše nema što dodati niti predlagati jer je zakon u tome jasan i sve propisuje.

Jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog i o subvenciji troškova i stanovanja učenicima-srednjoškolcima. Iz proračuna će se izdvajati mjesečno za sve srednjoškolce 200 kuna koji će iznos primati tijekom trajanja škole što je ukupni izdatak iz proračuna 150 tisuća kuna na razini godine. Na sjednici je bilo naglašeno i kako se razmatralo sufinanciranje kupovine udžbenika što će se u proračunu za narednu godinu pokušati uvrstiti i tako roditeljima olakšati i pomoć u školovanju djece.

Donesena je i prihvaćena Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi u katastarskoj općini Ruševo, dok prijedlog stanovnice Čaglina Nataše Lašak o zamjeni katastarskih čestica vijećnici nisu prihvatili.

Vijećnici su na prijedlog općinskog načelnika Dalibora Bardača u Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe imenovali Tomislava Sarajlića, predsjednika DVD-a Čaglin što je prema riječima to najbolje rješenje da upravo osoba koja je na čelu DVD-a bude član strukovnog tijela na razini županije.

Tvrtka Komunalac Čaglin ima u obvezi prema prethodno potpisanim ugovorima izmiriti financijske obveze prema projektantskom uredu i HEP-u. Budući da je to obveza općine koja je regulirana preko Komunalca odobrena su sredstva da se isplate iz Općinskog proračuna komunalnom poduzeću da izmire dospjele obveze, iznos nešto veći od 48 tisuća kuna.

Najveća rasprava bila je oko ukidanja pripravnosti liječnika na području općine Čaglin koja je “potezom” pera, kako je rečeno onih koji imaju “ptičju” pamet ukinuta jer je osnovan medicinski TIM 2 bez liječnika sa sjedištem u Pleternici. Kroz veliko ogorčenje kako načelnika općine Dalibora Bardača tako i općinskog vijećnika Željka Jakopovića, ujedno i zamjenika požeško-slavonskog župana prezentiran je taj problem i sve ono što se po tom pitanju poduzimalo kako bi se vratila pripravnost liječnika koji bi bio zadužen za zdravstvenu brigu u hitnim slučajevima izvan radnog vremena liječnika u ambulantama. Budući da se s nadležnima u Zavodu za hitnu medicinu i Ministarstvu zdravstva nije uspjelo doći do dogovora odlučeno je da će se zbog osiguranja kvalitetne i sigurne zdravstvene zaštite iz općinskog proračuna izdvajati financijska sredstva za plaćanje liječnika koji će biti u pripravnost, u konkretnom slučaju liječniku u mirovini dr. Ilešu Juhasu koji ima valjanu liječničku licencu i mogućnost da obavlja te poslove. O toj temi i svemu onome što je iznio i načelnik Bardač i vijećnik Jakopović obradit ćemo posebnu temu o tom jedinstvenom slučaju u Republici Hrvatskoj gdje jedna jedinica lokalne samouprave u uređenoj državi iz svog proračuna plaća liječnika koji će biti u pripravnosti.

Što se tiče Dječjeg vrtića, radovi su u tijeku, a načelnik općine je od vijećnika dobio suglasnost da može potpisati Ugovore o izvođenju daljnjih radova sukladno dobivenim sredstvima iz Ministarstva graditeljstva za tu namjenu.

Vijećnicima je na znanje dostavljeno i izvješće o utrošenim financijskim sredstvima na proteklim izborima.

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: