Stručna lovačka literatura profesora splitskog učilišta Capreolus ostaje u trajnom vlasništvu polaznika njihovog osposobljavanja

Autor: Jelenko Topić

Edukacija kadrova u lovstvu, u skladu sa novim Zakonom o lovstvu, Pravilnikom o osposobljavanju lovaca, lovočuvara i  ocjenjivača lovačkih trofeja, kao i općih akata Pučkog otvorenog učilišta  Capreolus iz Splita, kao  Javne ustanove za obrazovanje mladeži i odraslih izvan sustava redovite naobrazbe, nužno zahtjeva da se polaznicima osigura odgovarajuća stručna literatura.

Hrvatsko lovačko tržište je, jednako tako, veoma siromašno stručnom lovačkom literaturom. Naime, još uvijek se koristi ponegdje stara, i zato neaktualna  lovačka literatura, koja je, u nekim segmentima  ostala djelomično vrijedeća ( biologija divljači, recimo, osnove lovačkog oružja i slično ),ali se u načelu, kompletna stručna materija  u bitnome promijenila. Ipak, živimo u jednom drugom, novom stoljeću koje je donijelo mnoge novosti, pa i u ovom segmentu edukacije kadrova u lovstvu. U najmanju ruku, promijenili su se propisi, kao i prateći akti ( pravilnici ), koji bi trebali biti  pri ruci svakom polazniku, budućem lovcu i lovkinji, a posebno lovočuvarima i lovočuvaricama.

Jednako tako, zakonom je predviđena  nova kategorija  stručnih osoba, pravno su nakon dugog niza godina regulirana prava i obveze lovnika, što je veoma značajno, tako da lovoovlaštenici ne mogu funkcionirati bez osposobljenih lovnika, odgovornih za organiziranje i provođenje skupnog lova. Zbog toga su tiskali novi udžbenik  Lovočuvari i lovnici u hrvatskom lovstvu kao produžetak edukacije lovnika.

Capreolus već dva desetljeća okuplja širok krug stručnih suradnika  na zahtjevnoj zadaći : kako i pod kojim uvjetima pripremiti i napisati odnosno približiti  stručnu lovačku literaturu stupnju obrazovanja polaznika.

-Zbog toga smo veliku pozornost, znanje i iskustvo, poklonili pisanju  stručne građe kako bismo propisano nastavno gradivo što više i kvalitetnije prenijeli na naše polaznike – ističe ravnatelj Učilišta Davor Martić, te dodaje da su za posljednje dvije godine pripremili isključivo za svoje polaznike osnovnu stručnu literaturu.

Riječ je o  udžbeniku  Lovstvo, početnica za osposobljavanje kadrova u lovstvu, kojemu su autori grupa profesora/predavača- ispitivača,( travanj , 2019.), udžbeniku Lovočuvari i lovnici u hrvatskom lovstvu, koji je najnovije, ovogodišnje izdanje autora Davora Martića i suradnika ( siječanj, 2020. godine ), a savršeno može poslužiti kao uvodnik i prilog udžbeniku Priručnik za lovnike u izdanju Hrvatskog lovačkog saveza, zatim udžbeniku Vještina gađanja i siguran lov, priručnik za lovce i lovkinje  autora Vedrana Martića i suradnika, nadalje udžbeniku Prva pomoć u lovu autorice dr. med. Edise Ercegović, specijalistice medicine rada i sporta i sudskog vještaka te suradnika, te o udžbeniku Pravna legislativa u lovstvu(prvi dio) autora Davora Martića i suradnika, koji je skup osnovnih, novih pravnih propisa, Zakona o lovstvu i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja, sa do sada donesenim pratećim pravilnicima.  Nakladnik, grafička obrada i priprema za tisak ostvaruje Nakladnička i trgovačka tvrtka Dobra kob d.o.o. u  Splitu. 

Vrijedan „paket“ stručne lovačke literatura polaznici Učilišta Capreolus dobivaju upisom i sklapanjem ugovora o osposobljavanju u trajno vlasništvo te je kao takva u cijelosti uračunata u cijenu edukacije.

Kako  Capreolus raspolaže sa bogatom lovačkom knjižnicom, koja se stalno dopunjuje novim zdanjima iz zemlje i Europe, fundus raspoložive literatura stoji na raspolaganju polaznicima.  Polaznici mogu po  doista prihvatljivoj cijeni kupiti Capreolusovu vrijednu lovačku literaturu, u slučaju da hoće i žele  dopuniti svoje znanje i vještine u složenoj i kompleksnoj domeni lovstva.

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek