Strateški dokumenti općina i gradova trebaju poboljšati položaj osoba s invaliditetom

Autor: Jelenko Topić

Kroz gotovo tri godine rada Područnog ureda institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku, identificirani su najčešći problemi s kojima se osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju i članovi njihovih obitelji najčešće susreću u svakodnevnom životu i radu na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, području na kojemu živi preko 103 tisuće osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Obzirom da su upravo lokalne i regionalne vlasti najbliže svojim građanima i kao takve su u najboljoj poziciji da učinkovito odgovore na njihove potrebe, pravobraniteljica je općinama, gradovima i županijama na tom području istakla probleme zbog kojih se osobe s invaliditetom najčešće obraćaju osječkom uredu, te uputila prijedlog aktivnosti za osiguravanje izjednačenih mogućnosti za osobe s invaliditetom na svom području.

Nositeljima regionalne i lokalne vlasti tako je preporučeno je donošenje strateških dokumenata kojima će se odrediti prioriteti i primjerene mjere radi poboljšanja položaja osoba s invaliditetom u svakoj pojedinoj sredini. Pri tome je naglašeno kako se konkretni ciljevi i primjerene mjere najbolje mogu definirati isključivo kroz otvorenu komunikaciju i suradnju sa samim osobama s invaliditetom koje žive na određenom području. Nadalje, upozoreno je na pritužbe koje se odnose na nepristupačnost javnih površina (nogostupi, trgovi, pješački prijelazi, rubnjaci, parkirališta, prometna signalizacija), zatim objekata u kojima se nalaze općinske, gradske i županijske ustanove i institucije koje pružaju različite usluge i važne su za svakodnevni život građana (npr. ljekarne, domovi zdravlja, komunalne tvrtke, upravni odjeli i dr.) te različitih usluga i sadržaja u svim životnim područjima (sport, kultura, zabava, turizam i dr.). Ukazano je na obvezu bezuvjetnog poštivanje važećih propisa kojima su određeni obvezni elementi pristupačnosti te je preporučeno provođenje strožeg nadzora nad izvođačima radova.

Predloženo je osiguranje proračunske stavke kako bi bila dostupna sredstva za uklanjanje svih prepreka te je ukazano na mogućnosti koje se pružaju kroz sredstva EU i državnih fondova. Preporuke pravobraniteljice odnosile su se i na osiguranje prilagođenog prijevoza te pristupačnost javnog prijevoza ovim osobama, a izneseni su i prijedlozi s konkretnim mjerama za  bolji položajna tržištu rada. 

Naglasak se daje na ulogu udruga koje su na sebe preuzele ogroman teret osiguravanja i pružanja svih onih usluga koje nisu osigurale institucije. Obzirom na probleme s kojima se susreću u svom radu, a vodeći se spoznajom da su upravo aktivnosti i sadržaji koje udruge organiziraju često jedini oblici uključivanja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u društveni život, preporučeno je donošenje mjera kojima će se osigurati kontinuitet i opstojnost udruga, ali i kontinuitet i dostupnost usluga koje su od životne važnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Preporuka nosiocima regionalne i lokalne vlasti je da prilikom provođenja predloženih mjera i aktivnosti uspostave otvorenu komunikaciju i suradnju sa predstavnicima osoba s invaliditetom svih vrsta oštećenja. Uključivanjem osoba s invaliditetom u procese planiranja i odlučivanja o svim pitanjima od njihova interesa moguće je donijeti odluke i mjere za dostojan život svih sugrađana. 

-Ovim putem pozivamo i medije da u predstojećem razdoblju prate i propitkuju nositelje lokalne i regionalne vlasti o tome što su poduzimaju kako bi deklarativna opredijeljenost za prava osoba s invaliditetom bila prenesena u konkretne postupke kojima se izjednačavanju njihove mogućnosti za uključenost u sve životne aktivnosti – ističe Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom RH.

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek