Statistika požeškog Hrvatskog zavoda za zapošljavanje puno toga govori

Autor: DK

POŽEGA – Zanimljiva je statistika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega u kojoj se može vidjeti kako je nezaposlenih manje za 18,1% ili 911 osoba ako se gleda uporedba listopad 2016./listopad 2015. Gledajući usporedbu rujan/listopad 2016. godine nezaposlenih je više za 4,7% ili 186 osoba.

Unatoč manjem broju nezaposlenih gledajući listopad 2016./listopad 2015. takav podatak bi trebao biti zabrinjavajući jer bi se u toj brojci mogao skrivati onaj broj koji je odselio iz ovih krajeva.  

Krajem listopada 2016. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirano je 4.113 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec, nezaposlenih je više za , a na međugodišnjoj razini (), .

U ukupnom broju nezaposlenih žene čine 56,2% (2.312 osoba), a muškarci 43,8% (1.801 osoba). U odnosu na prethodni mjesec udio nezaposlenih žena je veći, a muškaraca manji za 0,3 postotna boda, a u odnosu na listopad 2015. udio žena je veći, a muškaraca manji za 1,0 postotni bod. Najveći udio žena u ukupnom broju nezaposlenih je na području općine Jakšić (65,6%), a najmanji u Pakracu (47,2%).

S obzirom na dob, osobe mlađe dobi od 15 do 29 godina čine 38,4% nezaposlenih, osobe srednje dobi od 30 do 49 godina – 36,0% te starije osobe iznad 50 godina – 25,6%. U odnosu na rujan, broj nezaposlenih je povećan kod mladih osoba za 8,0%, kod osoba srednje dobi za 3,7% te kod osoba starije dobi za 1,5%.

Na međugodišnjoj razini (listopad 2016./listopad 2015.) nezaposlenih je manje u svim dobnim skupinama, najviše kod osoba između 30 i 34 godine – 25,2%, a najmanje kod osoba iznad 60 godina – 1,9%.

Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje – 60,3% (31,8% s trogodišnjom te 28,5% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja i nižeg stupnja obrazovanja čine 26,8%, a osobe višeg i visokog stupnja obrazovanja 12,9% ukupnog broja nezaposlenih.

U odnosu na rujan, broj nezaposlenih osoba bez škole smanjen je za 0,3%, a povećao se broj nezaposlenih osoba s osnovnom školom za 3,2%, sa srednjom školom za 4,6% te s visokim obrazovanjem za 11,3%.

Gledajući na broj nezaposlenih po gradovima i općinama, u odnosu na prethodni mjesec, u listopadu je nezaposlenih manje samo u općini Kaptol (4,6%) dok se u svim ostalim jedinicama lokalne uprave broj nezaposlenih povećao, najmanje u Požegi (3,3%), a najviše u općini Čaglin (13,4%). U odnosu na listopad 2015. evidentirana je nezaposlenost manja u svim gradovima i općinama, od 10,0% u općini Jakšić do 34,3% u općini Kaptol. 

Ukupno je tijekom listopada iz evidencije nezaposlenih izašla 471 osoba. Od tog broja, 233 osobe zaposlene su temeljem radnog odnosa, 39 osoba izašlo je iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti; stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (36), registriranje trgovačkog društva ili obrta (3), a 199 osoba brisano je iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).

 

Tijekom listopada poslodavci su Područnom uredu Požega prijavili 256 slobodnih radnih mjesta, a najtraženija zanimanja su bila: profesor glazbenih predmeta (18), doktor medicine (17), fizioterapeut (13), odgojitelj predškolske djece (11), konobar (11) te zidar (9).  

Tijekom listopada u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 657 osoba ili 15,5% više nego u rujnu te 10,5% manje nego u listopadu 2015. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa (451 osoba), što je 35,8% više nego u rujnu te 8,0% manje nego u listopadu 2015. Iz neaktivnosti je u evidenciju ušlo 90 osoba, iz redovnog školovanja 91 osoba te iz nekog drugog oblika rada 25 osoba.

U listopadu je 660 nezaposlenih osoba ili 16,0% ukupnog broja nezaposlenih, koristilo novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade nije se mijenjao u odnosu na rujan, a u odnosu na listopad 2015. broj korisnika je manji za 92 osobe ili 12,2%. Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 1.952,13 kuna.

 

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: