Srušeni most kod Boričevaca pod “velom tajni”

Most kad je poplavljen u svibnju mjesecu

Most kad je poplavljen u svibnju mjesecu

BRESTOVAC – Koja je sudbina srušenog novoizgrađenog mosta na rijeci Orljavi koji je povezivao sela Boričevce i Žigerovce u općini Brestovac prema svemu sudeći i dalje je nepoznata. Vrijednost investicije je 750 tisuća kuna koja nije u potpunosti završena odnosno most je izgrađen ali nije do kraja završen. Most je bio u funkciji jer su ga mještani koristili i prelazili sve dok poplave u svibnju mjesecu nisu učinile svoje.

Više smo pitanja uputili načelniku općine Brestovac Zdravku Mandiću od kojeg smo očekivali više konkretnijih odgovora do kojih nismo u potpunosti uspjeli doći.

-Budući je uslijed poplave oštećen dio izgrađene konstrukcije mosta, središnji nosivi stupovi i rasponska konstrukcija, od izvođača radova, a od strane općine kao investitora odnosno imenovanog nadzornog inženjera zatraženo je izvješće o poduzetim mjerama na sanaciji nastale štete kao i stručno mišljenje projektanta te analizu oštećenja i rokova izgradnje nove konstrukcije. Predviđene aktivnosti na sanaciji su uklanjanje urušenih dijelova mosta, izrada novih dijelova urušene konstrukcije po postojećem projektu ili po izmjenjenom projektu na temelju procjene i ocjene stručnih osoba/ovlaštenih projektanata – rekao je Mandić.

Ono što najviše zanima javnost i stanovnike sela kojima je korištenje mosta neophodno za normalno funkcioniranje i življenje je to tko će sanirati štetu i kada se može očekivati početak odnosno završetak sanacije mosta.

-Općina Brestovac kao investitor gradnje novog mosta na rijeci Orljavi u Boričevcima ispoštovala je sve propise vezano za gradnju predmetnog mosta, izrada projektne dokumentacije, dozvola za građenje, odabir izvođača radova, imenovanje nadzornog inženjera i dr. Budući da smo ugovornim odnosom vezani s izvođačem radova jer most nije u cijelosti dovršen i predan općini kao takav, troškovi sanacije mosta rješavat će se u okviru ugovornog odnosa općine kao naručitelja (investitora) i izvođača radova odnosno propisa o obveznim odnosima – pojašnjava načelnik općine Brestovac Zdravko Manić

Počinjena šteta na mostu je velika. I dalje ostaje kao nepoznanica tko će i na čiji će teret sanacija mosta ići. Prema nekim propisima gradilište, odnosno most, treba biti osigurano kod osiguravateljskih kuća. Unatoč inzistiranju, kako usmenom a tako i pismenom, da dobijemo informaciju da li je gradilište osigurano ili ne nismo dobili odgovor. Iz kojeg se razloga kao takva informacija ne može dobiti ostaje nepoznanica. Da investitor, u ovom slučaju općina Brestovac, ne može dobiti informaciju o tome da li je ili nije gradilište odnosno most osigurano ili ne ostaje samo “zanimljiva konstatacija”.

-Kako osiguranje mosta /gradilišta nije u obvezi investitora nismo u mogućnosti odgovoriti na ovo pitanje. Smatramo da rizik eventualnog neosiguravanja gradilišta snosi izvođač radova – naglašava Mandić.

Što se tiče prometne komunikacije malobrojnog stanovništva alternativa je privremenim prijelazom za sva vozila samo nam nije jasno na koji je način to osigurano i na kojem mjestu jer smo nedavnim dolaskom do mosta uvidjeli da je moguć prelazak samo pješaka preko improviziranog prijelaza koji je sagrađen na građevini srušenog mosta.

Budući da se ne radi o maloj vrijednosti investicije i dalje ćemo pratiti tijek odvijanja situacije i sanacije uz što ćemo tražiti dodatne odgovore kako bi ova situacija bila svima jasnija.

0 Comment

Send a Comment